Információ

Általános információk

Az Oktatási Hivatal által fejlesztett, dinamikusan bővülő és megújuló Digitális Tankönyvtár (DTK) célja, hogy hiánypótló és színvonalas szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek közzétételével támogassa a felsőoktatásban résztvevők tanulmányait, tudományos munkáját.

Jogszabályi háttér: az Oktatási Hivatalról 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés: „A Hivatal üzemelteti a köznevelés és a felsőoktatás területén működő állami digitális tartalomszolgáltatások központi felületeit.”

Eljáró szerv

Oktatási Hivatal

Felelős

Oktatási Hivatal elnöke

Jogosultak köre

Bárki hozzáférhet a felületre feltöltött digitális tartalmakhoz. Ez alól kivételt képez a Digitális Folyóirattár, melyet kizárólag intézményeknek szolgáltathatunk.

Fizetési kötelezettség

A szolgáltatás használata térítésmentes.

Tananyagfeltöltés

Tartalmak két módon kerülhetnek feltöltésre a DTK-ra:

pályázatok keretében, jellemzően: TÁMOP, EFOP konstrukciókban fejlesztett tartalmak, a pályázati kiírásokban leírtak szerint, valamint egyéni kezdeményezésre, a Hivatal elnökének jóváhagyásával.

Pályázatok keretében fejlesztett tartalmak

TÁMOPpályázati konstrukcióban fejlesztett tananyagok frissítése, illetve a korábban leadott SCORM, illetve DocBook XML formátumú anyagok PDF, illetve ePub konverzióit igény esetén közzétesszük.

EFOP (EFOP-3.4.3; EFOP-3.4.4 és EFOP-3.5.2) projektek keretében fejlesztett tananyagok befogadása folyamatos.

Egyéni kezdeményezés

A felsőoktatási intézmény képviselője, illetve a szerzői jog tulajdonosa felajánlhatja művét a DTK-n való közzétételre, melyet megtehet e-mailben tankonyvtar@oh.gov.hu címen a Hivatal elnökének címezve. Természetesen csatolni szükséges a közreadásra ajánlott dokumentumot PDF formátumban, illetve a GDPR nyilatkozatot, melyet oldalainkról letölthet.

A tananyagokat CD/DVD-re kiírva, megfelelő csomagolással ellátva kérünk megküldeni a 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. címre, Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztály Digitális Tankönyvtárnak címezve.

Kérem, minden esetben lépjen velünk kapcsolatba a tankonyvtar@oh.gov.hu e-mail címen, mielőtt megküldi anyagait!

Befogadható formátumok

PDF („A” szabvány) és ePub (3.0) formátumú tartalmak az elsődlegesek, viszont ZIP állományban mellékelni lehet szinte bármilyen formátumot.

GDPR nyilatkozat megküldése kötelező, ennek hiányában nem adhatjuk közre a dokumentumot.

A dokumentumról kérünk egy minél teljesebb leírást, melynek adattartalmáról itt tájékozódhat! Minden dokumentumhoz a tartalmat jól jellemző 3-5 tárgyszó megadását kérjük. Ez a dokumentum későbbi visszakeresése érdekében nagyon fontos. Az adatokat egyszerű szöveges fájlban (Pl.: txt) elegendő letárolni és mellékelni a közreadásra szánt dokumentumhoz.