Rövidített megjelenítés

dc.creatorMincsovics Miklós Emilhu_HU
dc.creatorHavasi Ágneshu_HU
dc.creatorHaszpra Tímeahu_HU
dc.date2013-06-25hu_HU
dc.date.accessioned2019-11-28T19:58:21Z
dc.date.available2019-11-28T19:58:21Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/12121
dc.descriptionEz a példatár az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanuló földtudományi és környezettan alapszakos hallgatók matematikaképzésének 3. és 4. félévéhez készült. Ebben a két félévben sajátítják el a hallgatók a többváltozós függvények analízisének alapjait: a metrikus tér és a normált tér fogalmát, a többváltozós függvények differenciálszámításának az alapfogalmait, a vonalintegrálhoz és a többszörös integrálokhoz kapcsolódó legfontosabb ismereteket, a komplex függvénytan elemeit, valamint a függvénysorozatok és függvénysorok alapjait. Erre a jegyzetre azért volt szükség, mert az említett szakokon tanuló hallgatóktól elvárt matematikatudás sokhelyütt meghaladja a Bolyai könyvsorozatban található feladatok nehézségét, de az alkalmazott matematikusétól természetesen elmarad. (Megjegyezzük, hogy ez az elvárás teljesen összhangban van azzal, hogy például van olyan meteorológus, akinek alig lesz szüksége matematikára, de van olyan is, aki gyakorlatilag alkalmazott matematikusként fog tevékenykedni a meteorológia területén!) Ilyen tudásszínvonalat megcélzó könyvvel pedig még nem találkoztunk. A példatárat úgy állítottuk össze, hogy pontosan kövesse a Matematika 3 és 4 tárgyak gyakorlatainak az utóbbi évek során kialakult anyagát. Ennek megfelelően a fejezetek száma megegyezik a két félév során tartott gyakorlati órák számával. Ahol szükséges, a fejezetek elején elméleti összefoglaló segíti a feladatok megoldásához szükséges ismeretek áttekintését. Ezután következnek a feladatok, az egyes gyakorlatokon belül is altémánként különbontva. Végül következnek a kidolgozott megoldások, eredmények és útmutatások. A feladatok több mint háromnegyed részéhez találunk valamit ezekben a részekben, és legtöbbször kidolgozott megoldásthu_HU
dc.formatapplication/epub+ziphu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherEötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
dc.rightsMincsovics Miklós Emilhu_HU
dc.rightsHavasi Ágneshu_HU
dc.rightsHaszpra Tímeahu_HU
dc.rightsEötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
dc.subjecttöbbváltozós függvényekhu_HU
dc.subjectdifferenciálszámításhu_HU
dc.subjectfüggvénysorozatokhu_HU
dc.subjectvonalintegrálhu_HU
dc.subjecttöbbszörös integrálokhu_HU
dc.titleMatematikai 3 és matematika 4.hu_HU
dc.typePéldatárhu_HU
dtk.firtermészettudományhu_HU
dtk.oecd01. Természettudományok::01.01. Matematikahu_HU
dtk.playerepubreaderhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 Eötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
dtk.size156 p.hu_HU
dtk.subtitlepéldatár földtudományi szakosoknakhu_HU
dtk.typebookhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::005 Menedzsment::51 Matematikahu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés