Rövidített megjelenítés

dc.contributor.authorLudányi, Zsófiahu
dc.date.accessioned2020-01-24T11:35:35Z
dc.date.available2020-01-24T11:35:35Z
dc.identifier.urihttp://dtkpilot.uni-eszterhazy.hu/14/hu
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/12213
dc.description.abstracthu
dc.formattexthu
dc.languagehuhu
dc.publisherEszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadóhu
dc.relationhttp://dtkpilot.uni-eszterhazy.hu/14/hu
dc.titleSzabályok, normák, nyelvszokáshu
dc.typeBookhu
dtk.firbolcseszettudomanyhu
dtk.oecdSpeciality::06. Humanities::06.02. Languages and Literature::06.02.06. Linguistics::06.02.06.03. Use of language: pragmatics, sociolinguistics, discourse analysis, second language teaching and learning, lexicography, terminologyhu
dtk.playerhu
dtk.purchaseBeszerzési források::Eszterházy Károly Egyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00010hu
dtk.sizehu
dtk.subtitleTanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás körébőlhu
dtk.typekonyvhu
dtk.udcUDC MAIN TABLES::8 LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE::81 Linguistics and languages::811 Languages::811.1/.9 All languages natural or artificial::811.1/.8 Individual natural languages::811.5 Ural-Altaic, Palaeo-Siberian, Eskimo-Aleut, Dravidian and Sino-Tibetan languages. Japanese. Korean. Ainu::811.51 Ural-Altaic languages::811.511 Uralic languages::811.511.1 Finno-Ugric languages::811.511.14 Ugric languages::811.511.141 Hungarian languagehu
dc.righthu


A dokumentumhoz tartozó fájlok

FájlMéretFormátumNézet

A dokumentumhoz nem tartoznak fájlok.

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés