Rövidített megjelenítés

dc.creatorKorányi, András
dc.date2019
dc.date.accessioned2020-02-27T10:09:28Z
dc.date.available2020-02-27T10:09:28Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/12243
dc.descriptionAz oktatás segédanyag azzal a céllal készült, hogy a diakóniai stúdiumokat végző hallgatókat bevezesse a keresztény szeretetszolgálat (diakónia) évezredes tradíciójának és legfontosabb jellemzőinek ismeretébe. A sok ezer éves bibliai hagyomány és tanítás a zsidóság ószövetségi és a kereszténység újszövetségi öröksége során mind közösségi, mind egyéni szinten meghatározta, formálta a gondoskodás, a segítés és gyógyítás közösségi rendszereit és tartalmát. A kurzus pedagógiai célja az egyes korszakokban kiemelkedő életpéldák és az általuk képviselt diakóniai koncepciók megismerése, közös feldolgozás útján kompetencia- és személyiségformálás a mai szakmai kihívásokra is tekintettel. A tananyag jelentősen hozzájárul a segítő szolgálatban álló vagy arra készülő hallgatók esetében a személyes és közösségi attitűdök kialakításában, valamint a szeretetszolgálat alapvető céljainak és lehetőségeinek konstruktív és kooperatív módon való személyes tudatosításában, másokkal való megvitatásában és reflektív továbbfejlesztésében. Az elméleti kompetenciák terén a hallgatók egy nagy múltú vallási szervezet és közösség területéről merítő ismeretanyagot sajátítanak el, amely egyszerre tartalmazza a biblikus kultúra és etika, valamint a közösség- és rendszerszervezés hagyományait. A tananyag elsajátításával fejlődik együttműködési és kapcsolatteremtő készségük, konfliktuskezelési készségük, felelősségtudatuk és elkötelezettségük, problémamegoldó képességük, szervezőkészségük.hu_HU
dc.formatpdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherEvangélikus Hittudományi Egyetemhu_HU
dc.rightsEvangélikus Hittudományi Egyetemhu_HU
dc.subjectegyháztörténethu_HU
dc.subjectdiakóniahu_HU
dc.subjectókorhu_HU
dc.subjectközépkorhu_HU
dc.subjectreformációhu_HU
dc.subjectpietizmushu_HU
dc.subject20. századhu_HU
dc.subjectAugustinushu_HU
dc.subjectÁrpád-házi Erzsébethu_HU
dc.subjectLuther Mártonhu_HU
dc.subjectAugust Hermann Franckehu_HU
dc.subjectWilhelm Löhehu_HU
dc.subjectSztehlo Gáborhu_HU
dc.titleA segítő szolgálat példaképei az egyháztörténetbenhu_HU
dc.typeBookhu_HU
dtk.firhiteletihu_HU
dtk.oecdSzakterület::06. Bölcsészettudományok::06.03. Filozófia, etika és vallástudományok::06.03.03. Teológia::06.03.03.01. Mítosz, rítus, szimbólumok, valláskutatáshu_HU
dtk.purchaseBeszerzési források::Szegedi Tudományegyetem EFOP-3.5.2-17-2017-00003hu_HU
dtk.typekonyvhu_HU
dtk.udcUDC FŐTÁBLÁZAT::2 VALLÁS. TEOLÓGIA::2-1/-9 A vallás fogalmaira alkalmazható speciális alosztások::2-9 Vallástörténet. Egyháztörténet. Felekezetek történetehu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés