Rövidített megjelenítés

dc.contributorCora, Zoltán
dc.contributorKiss, Mária Rita
dc.contributorOlasz, Lajos
dc.creatorCora, Zoltán
dc.creatorKiss, Mária Rita
dc.creatorOlasz, Lajos
dc.date2019
dc.date.accessioned2020-02-27T14:35:57Z
dc.date.available2020-02-27T14:35:57Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/12250
dc.descriptionA szöveggyűjtemény egy egységes szemléletbeli keretbe foglalt oktatási segédanyag, melynek célja, hogy a szerzők eredményesebben ismertethessék meg hallgatóikat a jelenkori magyar szociális gondolkodás és szociálpolitika előzményeivel a 19-20. századi társadalomtörténet, szociális gondolkodás és szociálpolitika témaköreivel foglalkozó kurzusokhoz kapcsolódva. A szerzők kifejezetten törekednek arra, hogy a képzés résztvevői megértsék a működésbeli különbséget a politikai rendszer hatalmi logikája és a szociálpolitika szakmai racionalitása között (politikai elitstratégiák, szociális kérdések koncepcióinak változása, többdimenziós politikai mezőben jelen lévő, eltérő értékválasztáson alapuló, egymással versengő társadalompolitikai alternatívák és szociálpolitikai gyakorlatok). A szöveggyűjtemény egyaránt követ kronologikus és tematikus szempontokat. Fő fejezeteinek tagolása kronologikus (dualizmus időszaka, Horthy- és Rákosi-korszak, Kádár-rendszer), s a nagyobb szerkezeti egységeken belül a bevezető tanulmányokat a korszakot reprezentáló társadalomtörténeti, társadalompolitikai és szociálpolitikai kulcsszövegek bemutatása követi, majd az alfejezetek tematikus blokkjai. A szemelvények előtt információkat közlünk a szerzőkről, a művek keletkezésének körülményeiről, jelezve egyben a kiválasztás szempontjait. A szöveggyűjtemény történeti forrásokat tartalmaz: a korabeli szereplők, a közvetlenül érintettek társadalmi kérdésekre adott reflexióit mutatja be. A szerzők, illetve szerkesztők célja az volt, hogy a hallgatók a történeti források vizsgálata során leszűrhető következtetések birtokában lássák, értsék: a társadalmi tények, a társadalompolitikai koncepciók, a politikai értékrendszerek és pragmatikus kényszerek miként befolyásolják a szociálpolitikai döntések meghozatalát, végső soron a szociálpolitikai beavatkozások megvalósulását. Ez a jártasság ugyanis nélkülözhetetlen a politikai, társadalmi és szociálpolitikai helyzetek értelmezésében, amelyre gyakorló szakemberként szükségük lesz.hu_HU
dc.formatpdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherSzegedi Tudományegyetemhu_HU
dc.rightsSzegedi Tudományegyetemhu_HU
dc.sourceISBN: 978-963-306-691-8hu_HU
dc.subjecttársadalompolitikahu_HU
dc.subjectszociálpolitikahu_HU
dc.subjecttársadalomtörténethu_HU
dc.titleFejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II.hu_HU
dc.typeBookhu_HU
dtk.firtarsadalomtudomanyhu_HU
dtk.oecdSzakterület::05. Társadalomtudományok::05.04. Szociológia::05.04.01. Szociológia::05.04.01.02. Szociálpolitika, szociális munka és jóléthu_HU
dtk.purchaseBeszerzési források::Szegedi Tudományegyetem EFOP-3.5.2-17-2017-00003hu_HU
dtk.subtitleA második világháború végétől a rendsfzerváltásig (1945-1989)hu_HU
dtk.typekonyvhu_HU
dtk.udcUDC FŐTÁBLÁZAT::3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK::314/316 Társadalom::316 Szociológia::316.3 Társadalmi szerkezet. A társadalom, mint szociális rendszerhu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés