Rövidített megjelenítés

dc.creatorCora, Zoltán
dc.date2019
dc.date.accessioned2020-02-27T14:46:02Z
dc.date.available2020-02-27T14:46:02Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/12251
dc.descriptionAz oktatás segédanyag azzal a céllal készült, hogy a hallgatók eredményesebben ismerkedhessenek meg a második világháború utáni magyarországi szociálpolitika fő jellegzetességeivel, történetiségével és fejlődésével. A segédanyag jól használható A társadalom- és szociálpolitika történelmi alakzatai c. MA kurzus, valamint a Fejezetek a szociálpolitika történetéből c. BA kurzus során, mivel a korszakonként változó szociálpolitikai eszköz- és intézményrendszer bemutatására és a szociális jogok fejlődésének elemzésére helyezi a hangsúlyt, nemzetközi folyamatokba ágyazva a magyar szociálpolitika főbb trendjeit. Az oktatási segédanyag struktúráját az a felismerés formálta, hogy a mindenkori szociálpolitika jelenségeinek megértéséhez egy szélesebb – társadalomtörténeti és politikai – kontextus ismerete szükséges. Az oktatási és kompetencia fejlesztési célok érdekében a választott szerkezeti felépítéssel mindenekelőtt erre kívántuk felhívni a használók figyelmét. A segédanyag példákat kínál a kormány- és rendszerváltásokhoz kapcsolódó, vagy például a gazdasági lehetőségek változása nyomán bekövetkező rendszerkorrekciókra is. A segédanyag a tanulási eredményalapú szemlélet jegyében született. A segédanyag jól hasznosítható mindazon oktatók számára, akik a lexikális tudásanyag közvetítésén túl feladatuknak tekintik a jövő szociálpolitikus szakembereinek szemléletformálását, a szakma gyakorlásához szükséges készségek és jártasságok elmélyítését is. Jelen munka lehetővé teszi a hallgatók önálló tanulását, elősegítik az egyéni és kreatív forráskritikán keresztül a kritikai gondolkodás fejlesztését. Történeti perspektíván keresztül szerezzék meg azt a jártasságot a társadalmi, politikai, valamint szociálpolitikai helyzetek értelmezésében, amelyre gyakorló szakemberként szükségük lesz, és képessé váljanak a szociálpolitikusi szakmai racionalitás érvekkel történő alátámasztására, a szakma érdekeinek és értékeinek képviseletére.hu_HU
dc.formatpdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherSzegedi Tudományegyetemhu_HU
dc.rightsSzegedi Tudományegyetemhu_HU
dc.subjectszociális jogokhu_HU
dc.subjectszociálpolitikahu_HU
dc.subjecttársadalomtörténethu_HU
dc.subjectRákosi-korszakhu_HU
dc.subjectújjáépítéshu_HU
dc.subjectállamosításhu_HU
dc.subjectszakszervezetekhu_HU
dc.subjectreformhu_HU
dc.subjectúj gazdasági mechanizmushu_HU
dc.subjectKádár-korszakhu_HU
dc.subjectrendszerváltáshu_HU
dc.titleFejezetek a szociálpolitika történetébőlhu_HU
dc.typeBookhu_HU
dtk.firtarsadalomtudomanyhu_HU
dtk.oecdSzakterület::05. Társadalomtudományok::05.04. Szociológia::05.04.01. Szociológia::05.04.01.02. Szociálpolitika, szociális munka és jóléthu_HU
dtk.purchaseBeszerzési források::Szegedi Tudományegyetem EFOP-3.5.2-17-2017-00003hu_HU
dtk.typekonyvhu_HU
dtk.udcUDC FŐTÁBLÁZAT::3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK::304 Szociális (társadalmi) kérdés általában. Társadalmi és kulturális gyakorlat. Fejlődés. A társadalmi helyzet bírálata és tervezése. Életúthu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés