Rövidített megjelenítés

dc.creatorMakádi Mariannhu_HU
dc.creatorHorváth Gergelyhu_HU
dc.creatorFarkas Bertalan Péterhu_HU
dc.date2013-06-03hu_HU
dc.date.accessioned2020-06-04T15:39:53Z
dc.date.available2020-06-04T15:39:53Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/12372
dc.descriptionAz alapozó földrajz szakmódszertani tárgyakra épülő tantárgy, amely hozzájárul a földrajztanítás módszertani megújulásához, hiszen a hallgatók megismerik és képesek lesznek alkalmazni a valóság megismerésének tapasztalati módszereit. Ezek birtokában tanítványaikat képessé teszik a földrajzi-környezeti tartalmú információk megszerzésére mindennapi környezetükből megfigyelések és vizsgálódások által, a tapasztalat feldolgoztatásával az új tudását beépítheti a meglévő tudásrendszerükbe. A módszerek elsősorban a földrajztanárképzés jelenlegi hiányosságait igyekeznek pótolni, olyan gyakorlati, alkalmazási ismeretek és hozzájuk kapcsolódó készségek megszerzésére irányulnak, amelyek nem épültek be az egyetemi földrajzi szakmai tantárgyakba, ugyanakkor a mindennapi földrajztanári munkához nélkülözhetetlenek. Így a tananyag kiválasztásának szempontja a közoktatási felhasználhatóság. A gyakorlatok nagy része a valóságmegismerő tapasztalati módszerek elméleti áttekintése után az elméleti és a gyakorlati modellezés lehetőségeit tárja fel. Laboratóriumi foglalkozásokon sajátítják el a hallgatók a kőzet- és talajvizsgálat, terepen a meteorológiai és a hidrológiai megfigyelések és vizsgálatok módszereit. Végül feladatmegoldásokon keresztül megismerik a számítástechnikával támogatott prezentációs technikákra alapozott bemutatási módszereket.hu_HU
dc.formatapplication/epub+ziphu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherEötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
dc.rightsEötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
dc.subjectföldrajztanításhu_HU
dc.subjectszakmódszertanhu_HU
dc.subjecttantermi bemutatáshu_HU
dc.subjectmegfigyeléshu_HU
dc.subjectvizsgálódáshu_HU
dc.subjectkísérletezéshu_HU
dc.subjectprezentációs gyakorlatokhu_HU
dc.titleVizsgálati és bemutatási gyakorlatok a földrajztanításbanhu_HU
dc.typeEgyetemi jegyzethu_HU
dtk.firtermészettudományhu_HU
dtk.firpedagógusképzéshu_HU
dtk.oecd01. Természettudományok::01.05. Föld- és kapcsolódó környezettudományok::01.05.05. Természetföldrajzhu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.01. Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika)hu_HU
dtk.playerepubreaderhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 Eötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
dtk.size357 p.hu_HU
dtk.typebookhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::005 Menedzsment::55 Földtudományok. Geológia::550 A geológia segédtudományai::550.1 Fiziográfia. Fizikai földrajzhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztások::37.02 A didaktika (oktatáselmélet) és módszertan általános kérdéseihu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés