Rövidített megjelenítés

dc.creatorTóthné Parázsó Lenkehu_HU
dc.date2014-02-28hu_HU
dc.date.accessioned2020-06-04T16:04:14Z
dc.date.available2020-06-04T16:04:14Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/12610
dc.descriptionA hallgató rendelkezzen az online számonkérésönellenőrzésmódszertani alapjainak ismeretével, különös tekintettel a tesztkészítés, értékelés célorientált alkalmazását illetően. A szakterületéhez kapcsolódóan legyen képes az információk tartalmi, formai és technológiai szelektálására, az adatok, információk elektronikus kezelésére, digitális tartalmak létrehozására, módosítására, közreadására. Sajátítsa el azon-line mérés értékelésének és tervezésének szempontjait, valamint a kivitelezés gyakorlatát. A kurzus célja, hogy a hallgatók ismerjék az adatok számítógépes statisztikai feldolgozás lehetőségeit, a legismertebb számítógépes alkalmazásokat (EXCEL, SPSS), mellyel kutatási feladatokat megoldására is képessé válnak.hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherEszterházy Károly Főiskolahu_HU
dc.rightsTóthné Parázsó Lenkehu_HU
dc.rightsEszterházy Károly Főiskolahu_HU
dc.sourceeredeti információforráshu_HU
dc.subjectértékeléshu_HU
dc.subjectméréshu_HU
dc.subjectellenőrzéshu_HU
dc.subjectattitűdvizsgálathu_HU
dc.subjectComputerised Adaptive Testinghu_HU
dc.subjectitemhu_HU
dc.subjectInteraktivitáshu_HU
dc.subjecttelekonferenciahu_HU
dc.subjectmedializált tananyaghu_HU
dc.subjectonline teszthu_HU
dc.subjectitemanalízishu_HU
dc.subjectgrafhu_HU
dc.subjectOperacionalizált célokhu_HU
dc.subjectzárt feladatokhu_HU
dc.subjectnyílt végű feladatokhu_HU
dc.subjectkiegészítéses feladatokhu_HU
dc.subjectalternatív feladatokhu_HU
dc.subjectegyszerű választáshu_HU
dc.subjectkét vagy többválasztásos feladathu_HU
dc.subjectösszetett feleletválasztásoshu_HU
dc.subjectasszociációs és sorba rendezéses feladatokhu_HU
dc.subjectrelációelemzéses feladatokhu_HU
dc.subjectnyílt feladatokhu_HU
dc.subjectportfólió és értékeléshu_HU
dc.subjectprojektmunkák és értékelésükhu_HU
dc.subjectklasszikus tesztelmélet alapjaihu_HU
dc.subjectmegbízhatóság (reliabilitáshu_HU
dc.subjectreliability)hu_HU
dc.subjectérvényesség (validitáshu_HU
dc.subjectvalidity)hu_HU
dc.subjectitemnehézséghu_HU
dc.subjectmodern tesztelmélethu_HU
dc.subjectScale Mean if Item Deletedhu_HU
dc.subjectScale Variance if Item Deletedhu_HU
dc.subjectCorrected Item-Total Correlationhu_HU
dc.subjectközépérték mutatókhu_HU
dc.subjectparaméteres próbahu_HU
dc.subjectnemparaméteres próbákhu_HU
dc.subjectvarianciaanalízishu_HU
dc.subjectdiszkriminanciaanalízishu_HU
dc.subjectfőkomponensanalízishu_HU
dc.subjectklaszteranalízishu_HU
dc.subjectfaktoranalízishu_HU
dc.subjectMultiple Responsehu_HU
dc.subjectCrosstabshu_HU
dc.subjectadaptív teszteléshu_HU
dc.titleOn-line értékelési módszerek I.hu_HU
dc.typetankönyvhu_HU
dtk.firpedagógusképzéshu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.01. Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika)hu_HU
dtk.playerpdfplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0021 Eszterházy Károly Főiskolahu_HU
dtk.size175 p.hu_HU
dtk.typebookhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztások::37.01 A nevelés és oktatás alapjai, elmélete. Oktatáspolitika stb.hu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztások::37.02 A didaktika (oktatáselmélet) és módszertan általános kérdéseihu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés