Rövidített megjelenítés

dc.creatorKomenczi Bertalanhu_HU
dc.date2014-02-28hu_HU
dc.date.accessioned2020-06-04T16:07:16Z
dc.date.available2020-06-04T16:07:16Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/12635
dc.descriptionA tanegységben foglalt ismeretanyaggal célunk azoknak a lehetőségeknek a bemutatása, amelyeket az infokommunikációs eszközrendszer bocsát rendelkezésre az elektronikus tanulási környezetek fejlesztéséhez. A tanárjelöltek rendszerszemléletű áttekintést kapnak az elektronikus tanulási környezet fogalmáról és fontosabb jellemzőiről, valamint megismerik az elektronikus tanulási környezetek szervezésének alapformáit. Jártasságot szereznek abban, hogy az elektronikus tanulási környezeteket néhány alapmodell alapján értelmezzék. Megismerkednek a stratégiai rendszerfejlesztés alapelemeivel és az IKT implementáció fontosabb részelemeivel. A tanegység releváns szakirodalmi forrásokra alapozott elméleti alapozást ad és gyakorlati útmutatásokat is tartalmaz az elektronikus tanulási környezetek információs és kommunikációs eszközök implementációján, illetve korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásán alapuló fejlesztéséhez.hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.formatapplication/ziphu_HU
dc.formatSCORMhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherEszterházy Károly Főiskolahu_HU
dc.rightsKomenczi Bertalanhu_HU
dc.rightsEszterházy Károly Főiskolahu_HU
dc.sourceeredeti információforráshu_HU
dc.subjectkutatási módszerekhu_HU
dc.subjectrendszerfejlesztéshu_HU
dc.subjectaz egész életre kiterjedő tanuláshu_HU
dc.subjectkognitív habitushu_HU
dc.subjectkulturális evolúcióhu_HU
dc.subjecttanulási környezethu_HU
dc.subjecte-learninghu_HU
dc.subjectvirtuálishu_HU
dc.subjecthálózati tanuláshu_HU
dc.subjecttanuláselmélethu_HU
dc.subjecttanulási formákhu_HU
dc.subjectpedagógiai paradigmákhu_HU
dc.subjectneveléstudományhu_HU
dc.subjecttanulásszervezéshu_HU
dc.subjectinformációszervezéshu_HU
dc.subjectmultimédiahu_HU
dc.subjecthipermédiahu_HU
dc.subjectwebhu_HU
dc.subjectinterfészhu_HU
dc.subjectmimetikus kultúrahu_HU
dc.subjectmitikus kultúrahu_HU
dc.subjectteoretikus kultúrahu_HU
dc.subjecthálózati kultúra technofil szemlélethu_HU
dc.subjecttechnofób attitűdökhu_HU
dc.subjectkollaboratív tanuláshu_HU
dc.subjecttradicionális tanuláshu_HU
dc.subjectvirtuális szemináriumhu_HU
dc.subjectkompetencia modellekhu_HU
dc.subjectdigitális univerzumhu_HU
dc.subjectdigitális pedagógiahu_HU
dc.titleElektronikus tanulási környezetek kutatásaihu_HU
dc.typetankönyvhu_HU
dtk.firpedagógusképzéshu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.01. Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika)hu_HU
dtk.playerscormplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0021 Eszterházy Károly Főiskolahu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztások::37.01 A nevelés és oktatás alapjai, elmélete. Oktatáspolitika stb.hu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztásokhu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés