Rövidített megjelenítés

dc.contributorGalbács Gáborhu_HU
dc.contributorÓvári Mihályhu_HU
dc.contributorTatár Enikőhu_HU
dc.creatorFarkas Jánoshu_HU
dc.creatorHahn Istvánhu_HU
dc.creatorMárialigeti Károlyhu_HU
dc.creatorÓvári Mihályhu_HU
dc.creatorRomsics Csabahu_HU
dc.creatorSzabó Csabahu_HU
dc.creatorSzalai Zoltánhu_HU
dc.creatorSzövényi Gergelyhu_HU
dc.creatorTatár Enikőhu_HU
dc.creatorTóth Máriahu_HU
dc.creatorTörök Júlia Katalinhu_HU
dc.date2012-03-26hu_HU
dc.date.accessioned2020-06-04T16:27:44Z
dc.date.available2020-06-04T16:27:44Z
dc.identifier[URI]hu_HU
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/12956
dc.descriptionA környezetben lezajló természetes és mesterséges folyamatok megértéséhez, azok hatásainak vizsgálatához elengedhetetlen ezeknek a folyamatoknak a rendszeres megfigyelése, a bekövetkező változások nyomon követése. A környezet állapotának vizsgálata egy összetett munkafolyamat, amelynek minden egyes elemét megfelelő körültekintéssel kell elvégezni, ellenkező esetben a vizsgálat eredménye nem a valós helyzetet fogja tükrözni. Ennek következményeként a környezetben bekövetkező változások esetleges káros hatásait nem tudjuk elhárítani. Mivel a vizsgálandó környezeti elemek sok esetben nem vizsgálhatók teljes egészükben, ezért mintavételre van szükség, amelynek reprezentatívnak kell lennie annak érdekében, hogy az eredmények extrapolálhatók legyenek a teljes eredeti sokaságra. A hallgatók a tananyag elsajátításával képesek lesznek helyesen kiválasztani az egyes konkrét esetekben alkalmazható mintavételi módszert, tisztában lesznek annak elvi alapjaival, ismerik, és ki tudják küszöbölni a lehetséges hibaforrásokat. Mivel az egyes vizsgálatok (pl. kémiai, biológiai, geológiai stb.) rendkívül szerteágazóak, és esetenként teljesen eltérő mintavételi szemléletet és stratégiát követelnek, – egy általános bevezetést követően – az egyes területekhez tartozó mintavételezési tudnivalók elkülönítetten kerülnek tárgyalásra. A jegyzet első fejezetében bemutatásra kerülnek a mintavétel legfontosabb elvi alapjai és mennyiségi összefüggései. A második fejezet tárgyalja a környezet-földtudományi mintavételezést, ezen belül a talaj, a talajlevegő, a felszíni és felszín alatti vizek, a salakok, pernyék, meddők és a kőzetek mintavételezését. A harmadik fejezet a kifejezetten kémiai vizsgálatok céljára történő mintavételezést mutatja be az alábbi közegekben: felszíni víz, csapadék, hulladék, szennyvíz, humán és légköri minták. A negyedik fejezet taglalja a biológiai mintavételezésen belül a növényi, állati szervezetek vizsgálatára történő, valamint a mikrobiológiai célú mintavételt. A jegyzetet fejezetenként irodalomjegyzék és kötet végén fogalomtár egészíti ki.hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsszerzőkhu_HU
dc.rightsTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsGalbács Gáborhu_HU
dc.rightsszerkesztőkhu_HU
dc.sourceKönyv formában nem jelent meghu_HU
dc.sourceISBN 978-963-279-542-3hu_HU
dc.subjectmintavételhu_HU
dc.subjectkémiai szennyezéshu_HU
dc.subjectgeológiahu_HU
dc.subjectbiológiahu_HU
dc.subjecttalajhu_HU
dc.subjectfelszíni vízhu_HU
dc.subjectfelszín alatti vízhu_HU
dc.subjectcsapadékhu_HU
dc.subjecthumán mintahu_HU
dc.subjectlevegőmintahu_HU
dc.subjectaeroszolhu_HU
dc.subjectnövényi mintahu_HU
dc.subjectállati mintahu_HU
dc.subjectmikrobiológiahu_HU
dc.titleKörnyezeti mintavételezéshu_HU
dc.typeElektronikus jegyzethu_HU
dtk.firtermészettudományhu_HU
dtk.oecd01. Természettudományok::01.05. Föld- és kapcsolódó környezettudományok::01.05.08. Környezettudományhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0047 Eötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
dtk.size150 p.hu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::005 Menedzsment::502/504 Környezettudomány. A természeti források megőrzése. A környezet fenyegetettsége és védelmehu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés