Rövidített megjelenítés

dc.contributorBíró Józsefhu_HU
dc.creatorSztrik Jánoshu_HU
dc.date2011-06-29hu_HU
dc.date.accessioned2020-06-04T16:31:21Z
dc.date.available2020-06-04T16:31:21Z
dc.identifier[URI]hu_HU
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/13003
dc.descriptionJelen segédlet a megbízhatóság-elméleti és sorbanállási problémákra koncentrálva a legfontosabbnak ítélt eljárásokat és megközelítéseket tárgyalja. Az összeállított Markovi-szintű modellek felépítése csupán alapvető valószínűségszámítási ismereteket tételez fel. Betekintést nyújt a modellalkotásba, a képletek származtatásába, kiszámításába és az eredmények kiértékelésébe. A jegyzete célja, hogy az olvasókat megismertesse a sztochasztikus modellezés alapvető fogalmaival, eszközeivel és eljárásaival. Fontos szerep jut a szemléletmód kialakításának hiszen értelmes választ csak értelmes kérdésre lehet adni. Hiába a szép, zárt-alakú analitikus matematikai képlet, ha nem tudjuk kiszámítani. Ezért megmutatjuk hogyan lehet ugyanazt a problémát különböző oldalról is megközelíteni. A jegyzet az alapképzésben részvevő mérnök informatikus, programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, alkalmazott matematikus hallgatóknak készült, de utolsó fejezeteit mesterszakos szakos hallgatók és doktoranduszok is jól használhatják. Több szemeszter anyagát öleli fel, kiforrott összeállítás, hiszen korábbi időszakban az osztatlan egyetemi képzés keretében sok éven át oktatta a szerző. Újdonság, hogy a különböző sorbanállási rendszerek jellemzőit könnyen ki lehet számítani az erre a célra írt Java-appletek segítségével. Az elméleti problémákat a jobb megértés végett sok esetben példák illusztrálják és feladatgyűjtemény áll az érdeklők rendelkezésére. A jegyzet hiánypótló, Magyarországon nincs olyan segédlet, amely ilyen részletességgel tárgyalja ezen témakört.hu_HU
dc.formatapplication/epub+ziphu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherKempelen Farkas Hallgatói Információs Központhu_HU
dc.rightsSztrik Jánoshu_HU
dc.rightsBíró Józsefhu_HU
dc.rightsKempelen Farkas Hallgatói Információs Központhu_HU
dc.subjectvalószínűségi változókhu_HU
dc.subjectsztochasztikus modellezéshu_HU
dc.subjectmegbízhatóság-elmélethu_HU
dc.subjectgenerátor-függvényhu_HU
dc.subjectLaplace-transzformálthu_HU
dc.subjectMarkov-láncokhu_HU
dc.subjectsorbanállási elmélethu_HU
dc.subjectvégtelen-forrású rendszerekhu_HU
dc.subjectvéges-forrású rendszerekhu_HU
dc.subjecthatékonysági elemzéshu_HU
dc.subjectJava-applethu_HU
dc.titleInformatikai rendszerek modellezésehu_HU
dc.typeElektronikus jegyzethu_HU
dtk.firinformatikahu_HU
dtk.oecd01. Természettudományok::01.02. Számítás- és információtudományhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 Debreceni Egyetemhu_HU
dtk.size216 p.hu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::004 Számítógép-tudomány. Számítástechnika. Adatfeldolgozáshu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés