Rövidített megjelenítés

dc.contributorGelei Andráshu_HU
dc.contributorGlózer Ritahu_HU
dc.creatorBeck-Bíró Katahu_HU
dc.creatorBodorkós Barbarahu_HU
dc.creatorCsillag Sárahu_HU
dc.creatorFarkas Judithu_HU
dc.creatorGelei Andráshu_HU
dc.creatorGlózer Ritahu_HU
dc.creatorHidegh Anna Laurahu_HU
dc.creatorLáng Alinahu_HU
dc.creatorMester Tiborhu_HU
dc.creatorSzőts-Kováts Klaudiahu_HU
dc.creatorVáradi Szabó Zsuzsahu_HU
dc.date2011-09-30hu_HU
dc.date.accessioned2020-06-04T16:31:28Z
dc.date.available2020-06-04T16:31:28Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/13005
dc.descriptionA szervezetszociológusok körében manapság egy újfajta megközelítés terjed a szervezetek mibenlétével, lényegével kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy mitől szervezet egy szervezet, a szervezeti kultúra fogalmának segítségével igyekeznek választ adni. Szerintük a szervezeti kultúra az, amely egy szervezet állandóságát, identitását megteremti, fenntartja. A szervezet eszerint akkor változik, ha változik sajátos, csak rá jellemző kultúrája, amely a kutatók szerint nem más, mint a szervezet egészét behálózó értelmezési rendszer. Egy olyan rendszer, mátrix, amely meghatározza, magában foglalja azt, hogy hogyan gondolkodnak a szervezet tagjai, hogyan értelmezik az őket körülvevő valóság jelenségeit, illetve a szervezet saját belső világának eseményeit, továbbá hogy mindezekkel összefüggésben hogyan viselkednek, cselekszenek a szervezet keretei között. Egyfajta szabályozó rendszerről van tehát szó, mely irányítja, vezérli a szervezetekben zajló jelentésadó-értelmező folyamatokat. Ez a koncepció feltűnően egybecseng a kulturális antropológia kultúrafelfogásával, mely szerint a kultúra lényegében egy jelentésháló, jelentések egybefüggő rendszere, mely a társadalomban élő ember folyamatos kommunikációjának révén jön létre. A tananyag szerkesztői és szerzői kísérletet tesznek arra, hogy a szervezeti jelenségek kutatása során összekapcsolják, egymásra vonatkoztassák a kommunikáció- és kultúratudomány, valamint a közgazdaság-tudomány (vezetéstudomány) perspektíváját, modelljeit. A tanulmányok a szervezetek belső világát, kultúráját, kommunikációját, társadalmi szerep- és felelősségvállalását kulturális jelenségek gyanánt, interpretatív, reflexív kiindulópontból vizsgálják, és számba veszik a szervezetkutatás ez irányú módszertani lehetőségeit is.hu_HU
dc.formatapplication/epub+ziphu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherGondolat Kiadóhu_HU
dc.rightsBeck-Bíró Katahu_HU
dc.rightsBodorkós Barbarahu_HU
dc.rightsCsillag Sárahu_HU
dc.rightsFarkas Judithu_HU
dc.rightsGelei Andráshu_HU
dc.rightsGlózer Ritahu_HU
dc.rightsHidegh Anna Laurahu_HU
dc.rightsLáng Alinahu_HU
dc.rightsMester Tiborhu_HU
dc.rightsSzőts-Kováts Klaudiahu_HU
dc.rightsVáradi Szabó Zsuzsahu_HU
dc.rightsGelei Andráshu_HU
dc.rightsGlózer Ritahu_HU
dc.rightsGondolat Kiadóhu_HU
dc.subjectközösséghu_HU
dc.subjectszervezethu_HU
dc.subjectüzleti és nonprofit szervezetekhu_HU
dc.subjectszervezetdinamikahu_HU
dc.subjectmediatizációhu_HU
dc.subjectvirtualizációhu_HU
dc.titleValóságkonstrukciók - A szervezeti jelentésvilág interpretatív megközelítéseihu_HU
dc.typeElektronikus jegyzethu_HU
dtk.firtársadalomtudományhu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.04. Szociológia::05.04.01. Szociológiahu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0050 Pécsi Tudományegyetemhu_HU
dtk.size831.10kBhu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::006 Termékek, eljárások, súlyok, mértékegységek és az idő szabványosítása::06.01/.05 A szervezetekre és egyesületekre alkalmazható speciális alosztások::06.01 Szervezetek általános sajátosságaihu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::314/316 Társadalom::316 Szociológiahu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés