Rövidített megjelenítés

dc.contributorBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dc.creatorTerestyéni Tamáshu_HU
dc.date2014-10-27hu_HU
dc.date.accessioned2020-06-04T16:39:27Z
dc.date.available2020-06-04T16:39:27Z
dc.identifier[URI]hu_HU
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/13100
dc.descriptionTerestyéni Tamás Kommunikációelmélete az emberi viselkedés azon alaptételének tudományos igényű, de minden részletében közérthető kibontása, hogy nem lehet nem kommunikálni. Vezérgondolata, hogy a kommunikáció az emberek közötti együttműködés, a kölcsönös megértés terméke. Legmélyebb alapjaiban maga is együttműködés, egyben minden más természetű együttműködés elengedhetetlen tartozéka, kovácsa, elősegítője. A könyv a matematikai kommunikációelmélet, a szemiotika, az elméleti nyelvészet, a nyelvfilozófia, a játékelmélet, a kognitív tudomány, a szociológia, a társadalomelmélet, az etológia és más tudományágak megállapításainak felhasználásával tekinti át a kommunikáció jelenségeit az állati jelzésektől kezdve a korai ember testkommunikációján, majd a nyelv kialakulásán, aztán az írás megjelenésén keresztül egészen napjaink magasan technicizált kommunikációjáig és mediatizált kultúrájáig, a sajtó, a televízió, a multimédia és az internet világáig. Haszonnal forgathatják a tudományok, a média és az oktatás területén dolgozó szakemberek, a kommunikáció tárgykörével most ismerkedő egyetemi-főiskolai hallgatók és mindazok, akik a kommunikáció kérdései iránt érdeklődnek.hu_HU
dc.formatapplication/epub+ziphu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsTerestyéni Tamáshu_HU
dc.rightsTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dc.sourceISBN 978-963-9664-24-1hu_HU
dc.subjectkommunikációhu_HU
dc.subjecttestkommunikációhu_HU
dc.subjectnyelvhu_HU
dc.subjectíráshu_HU
dc.subjectmultimédiahu_HU
dc.titleKommunikációelmélet - A testbeszédtől az internetighu_HU
dc.typeTananyaghu_HU
dtk.firgazdaságtudományokhu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.08. Média és kommunikációhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001hu_HU
dtk.size227 p.hu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::004 Számítógép-tudomány. Számítástechnika. Adatfeldolgozás::004.7 Számítógépes kommunikáció. Számítógépes hálózatokhu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés