Rövidített megjelenítés

dc.creatorÁrgilán, Viktor Sándor
dc.date2018
dc.date.accessioned2020-10-12T13:44:44Z
dc.date.available2020-10-12T13:44:44Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/13121
dc.descriptionA feladatgyűjtemény a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán meghirdetett informatikus szakirányú felsőoktatási szakképzési szakok hallgatóinak készült. A példatár és a Matematika praktikum című kurzus célja, hogy a felsőoktatási szakképzési szak elvégzéséhez szükséges, középiskolából hozott matematikai ismereteket szintetizálja. Fontos a középiskolai (középszintű érettségi) matematikai tananyaghoz kapcsolódó készségek fejlesztése, olyan matematikai, algoritmustervezési, programozási, stb. kurzusok kapcsán, amelyek stabil matematikai alapokat, gondolkodásmódot igényelnek. Cél a megfelelő logikus, matematikai gondolkodás megalapozása és fejlesztése. Képesek legyenek a hallgatók a matematikai összefüggéseket értő módon, logikusan értelmezni és alkalmazni, tisztában legyenek az informatikában használt matematikai szakkifejezések jelentésével, és tudják használni, alkalmazni azokat. Az egyes fejezetekben szereplő feladatok megoldása elősegíti a hallgatóban annak az attitűdnek a kialakulását, hogy törekedjen a feladatok precíz megoldására, nyitott legyen a feladatok különböző módszerekkel történő megoldására, figyelembe vegye azokat. A feladatok megadott megoldásai az önállóság és autonómia kialakításában lehetőséget adnak arra, hogy önállóan ellenőrizze, és szükség esetén javítsa vagy korrigálja a feladatmegoldásait a példatár segítségével. Törekedjen arra, hogy pontosan meghatározza a számításokhoz szükséges adatokat, továbbá a pontos számításokra, ábrázolásokra. Ezáltal elkötelezetté váljon számításaiban, munkájában a minőségi követelményeknek.hu_HU
dc.formatpdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherSzegedi Tudományegyetemhu_HU
dc.rightsÁrgilán Viktor Sándorhu_HU
dc.subjectmatematikahu_HU
dc.titleMatematikai praktikum példatár informatikus felsőoktatási szakképzési szakosoknakhu_HU
dc.typeBookhu_HU
dtk.firpedagoguskepzeshu_HU
dtk.oecdSzakterület::01. Természettudományok::01.01. Matematika::01.01.01. Elméleti és alkalmazott matematika::01.01.01.15. Számítástudományi matematikahu_HU
dtk.oecdSzakterület::01. Természettudományok::01.01. Matematika::01.01.01. Elméleti és alkalmazott matematika::01.01.01.01. Logika és alapvetéshu_HU
dtk.oecdSzakterület::01. Természettudományok::01.01. Matematika::01.01.01. Elméleti és alkalmazott matematika::01.01.01.02. Algebrahu_HU
dtk.oecdSzakterület::01. Természettudományok::01.01. Matematika::01.01.01. Elméleti és alkalmazott matematika::01.01.01.03. Számelmélethu_HU
dtk.oecdSzakterület::01. Természettudományok::01.01. Matematika::01.01.01. Elméleti és alkalmazott matematika::01.01.01.06. Geometriahu_HU
dtk.purchaseBeszerzési források::Szegedi Tudományegyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00014hu_HU
dtk.subtitleJegyzet, tankönyvhu_HU
dtk.typekonyvhu_HU
dtk.udcUDC FŐTÁBLÁZAT::5 MATEMATIKA.TERMÉSZETTUDOMÁNYOK::51 Matematikahu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés