Rövidített megjelenítés

dc.contributorBogya, Norbert
dc.contributorSzilas, László
dc.creatorFülöp, Vanda
dc.creatorSzabó, Tamás
dc.date2018
dc.date.accessioned2020-10-14T13:16:04Z
dc.date.available2020-10-14T13:16:04Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/13157
dc.descriptionA tantárgy a természettudományokban megjelenő jelenségek és problémák matematikai, kvantitatív leírását ismerteti. Részletesen kitér a differenciálegyenletek, sorok, többváltozós függvények jellemzésére, tulajdonságaik megismerésére és összevetésére. A tárgy célja, hogy a matematika alapvető módszereit, eszközeit és alkalmazási lehetőségeit bemutassa. További cél, hogy a hallgató a természetben megfigyelhető jelenségeket, időbeli folyamatokat differenciálegyenletekkel, egyszerű többváltozós függvényekkel leírható modelljeit megismerje, és ezeket alkalmazza.hu_HU
dc.formatpdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherSzegedi Tudományegyetemhu_HU
dc.rightsSzegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Bólyai Intézethu_HU
dc.subjectmatematikahu_HU
dc.titleMűszaki matematika 1hu_HU
dc.typeBookhu_HU
dtk.firtermeszettudomanyhu_HU
dtk.oecdSzakterület::01. Természettudományok::01.01. Matematika::01.01.01. Elméleti és alkalmazott matematika::01.01.01.11. Differenciálegyenletek és dinamikai rendszerekhu_HU
dtk.oecdSzakterület::01. Természettudományok::01.01. Matematika::01.01.01. Elméleti és alkalmazott matematika::01.01.01.09. Matematikai analízishu_HU
dtk.oecdSzakterület::02. Műszaki és technológiai tudományok::02.03. Gépészmérnöki tudományok::02.03.03. Alkalmazott gépészeti tudományok::02.03.03.01. Gépészmérnöki tudományok és gyártástervezés (alakítás, szerelés, csatlakozás, szétválasztás)hu_HU
dtk.oecdSzakterület::02. Műszaki és technológiai tudományok::02.09. Nanotechnológia::02.09.01. Nanoanyagok (termelés és tulajdonságok)::02.09.01.04. Felülettudomány és nanotudományhu_HU
dtk.purchaseBeszerzési források::Szegedi Tudományegyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00014hu_HU
dtk.subtitlegyakorlati jegyzethu_HU
dtk.typekonyvhu_HU
dtk.udcUDC FŐTÁBLÁZAT::5 MATEMATIKA.TERMÉSZETTUDOMÁNYOK::51 Matematikahu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés