Rövidített megjelenítés

dc.contributorBoros, Julianna
dc.creatorAndl, Helga
dc.creatorBányai, Emőke
dc.creatorBoros, Julianna
dc.creatorBóta, Ildikó
dc.creatorFarkas, Ágnes
dc.creatorForray R., Katalin
dc.creatorGergál, Tímea
dc.creatorHíves, Tamás
dc.creatorVarga, Aranka
dc.creatorJankó, Judit
dc.creatorKozma, Judit
dc.creatorLadnai, Attiláné
dc.creatorLakatos, Szilvia
dc.creatorMáté, Zsolt
dc.creatorMitrovics, Zoltán
dc.creatorNagy, István
dc.creatorNemes, János
dc.creatorOrsós, Anna
dc.creatorPropszt, Emma
dc.creatorRácz, Andrea
dc.creatorSchäfferné Horváth, Eszter
dc.creatorSólyom, Brigitta
dc.creatorSzabolcsi, Julianna
dc.creatorSzabóné Szalay, Csilla
dc.creatorTasnádi, Zsófia
dc.date2018
dc.date.accessioned2021-04-06T11:23:29Z
dc.date.available2021-04-06T11:23:29Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/13333
dc.description.abstractAz iskolai szociális munka története Magyarországon több évtizedre tekint vissza. Az első segítő szociális szakemberek, iskolai szociális munkások elsősorban olyan intézményekben dolgoztak, ahol hátrányos helyzetű tanulók és családjaik számára támogató feladatokat láttak el, ezáltal elősegítve a gyermekek iskolai sikerességét, hátrányaik csökkentését. Az 1990-es években még a szociális munka, mint szakterület képzése is a kezdeti lépéseket tette, de már ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy az oktatási-nevelési intézményekben az oktató-nevelő munkát végző pedagógusokon kívül szükség van olyan segítő szakemberekre, akik az iskolában megjelenő problémákat képesek helyben, közvetlenül azonosítani, ezt követően pedig professzionális beavatkozási módszereket alkalmazni azok megoldására. A köznevelési intézményekben kötelező óvodai és iskolai szociális segítő feladat és tevékenység ellátásához szükséges a szociális végzettséggel rendelkező szociális munkás, segítő szakember, aki kapocs az iskola, a szülők, a család, az adott társadalmi környezet között. A szociális munkás képzés nélkülözhetetlen voltát mutatja, hogy az ország különböző pontjain az elmúlt félévben nem sikerült minden óvodai és iskolai szociális segítő állást betölteni, vagyis a szociális szakemberekből hiány van. A szociális munkás képzés során a felsőoktatásban BA, MA szinten lehet diplomát, szakképzettséget szerezni, másrészt az iskolai szociális munkához kapcsolódóan, már az elmúlt években elindították és sikerrel működtetik az iskolai szociális munkás szakirányú továbbképzést az ország számos felsőfokú intézményében. Jelen kötet azzal a céllal készült, hogy a Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett iskolai szociális munkás szakirányú továbbképzésben résztvevő, és/ill. más egyetemen szociális, pedagógusképzésekben is tanuló egyetemi hallgatók számára oktatási segédanyagot biztosítson. A könyv célja, hogy az óvodai és iskolai segítő tevékenységhez kapcsolódóan disszeminálja különböző elméleti és gyakorlati vagy mindkét területen, együttesen jelen lévő szakemberek tapasztalatait, gondolatait, objektív és szubjektív véleményét. A kötet &#8222sokszínűségét&#8221, multi- és interdiszciplináris jellegét mutatja, hogy a szerzők a neveléstudomány, a társadalomtudomány elméleti és gyakorlati területein dolgoznak. Az írások egyrészt elméleti tanulmányok, melyek a nevelésszociológia aspektusairól, a szociális munka történetéről, az iskolai szociális munka modelljeiről nyújtanak ismereteket, másrészt gyakorlatban dolgozó szakemberek esettanulmányokon keresztül mutatják be mindennapi tapasztalataikat. Harmadrészt a kötet célja, hogy a 2018. szeptember 1-től munkába álló óvodai és iskolai segítők számára &#8222hétköznapi példákat&#8221 mutasson be, ezzel megkönnyítve munkájukat és a tapasztalatcserét a kollégák között. Továbbá a kötet tartalmaz interjúkat, egyrészt iskolai szociális munkással, másrészt egy volt iskolaigazgatóval, aki mint munkáltató mondja el tapasztalatait. Végül a kötet részét képezi azon érdekvédelmi szervezetek és folyóiratok listája, valamint ajánlott irodalmak, melyek segíthetik azokat az olvasókat, akik érdeklődnek a szakterület iránt és további információkhoz szeretnének hozzájutni az iskolai szociális munkáról. Az írások végén minden esetben kérdések, feladatok várják az olvasókat, melyek segítik, és arra ösztönzik az érdeklődőt, hogy az olvasás mellett reflektív módon szintetizálja megszerzett ismereteit és tudását az adott témával kapcsolatban.hu_HU
dc.formatpdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherPTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszékhu_HU
dc.rightsPTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszékhu_HU
dc.rightsDr. Boros Juliannahu_HU
dc.subjectiskolai szociális munkahu_HU
dc.subjectreflexióhu_HU
dc.subjectreflextív szakemberhu_HU
dc.subjectiskolai szociális munka történetehu_HU
dc.titleAz iskolai szociális munka alapjaihu_HU
dc.typeBookhu_HU
dtk.firbolcseszettudomanyhu_HU
dtk.oecdSzakterület::05. Társadalomtudományok::05.04. Szociológia::05.04.01. Szociológia::05.04.01.02. Szociálpolitika, szociális munka és jóléthu_HU
dtk.purchaseBeszerzési források::Pécsi Tudományegyetem EFOP-3.5.2-17-2017-00002hu_HU
dtk.subtitleOktatási segédanyag iskolai szociális munkások, óvodai és iskolai szociális segítők, pedagógus és szociális képzésekben résztvevők és dolgozó szakemberek számárahu_HU
dtk.typekonyvhu_HU
dtk.udcUDC FŐTÁBLÁZAT::3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK::36 Gondoskodás az élet szellemi és anyagi szükségleteiről::364 Szociális gondoskodáshu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés