Rövidített megjelenítés

dc.creatorPolgár, Szabolcs
dc.date2018
dc.date.accessioned2022-03-07T11:14:16Z
dc.date.available2022-03-07T11:14:16Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/13485
dc.description.abstractA kelet-európai erdővidék és erdős sztyep nyugati részén a 2-4. században a gótok hoztak létre egy hatalmi központot. A gótok északról érkeztek ide, vándorlásuk okát nem tudjuk, talán a 2. század végi germán hatalmi átrendeződés miatt, vagy inkább a Római Birodalom „vonzása” miatt. A gót uralmat a hunok szüntették meg. A hun korszak után, amikor a sztyepen nem volt erős nomád hatalom, a 6. század elején a szlavinok és anták törzsszövetségei jelentek meg, részben az egykori gót területen. Valószínűleg őket is a római tartományok gazdagsága vonzotta. 560 körül a szlavin és anta törzsek az avarok fennhatósága alá kerültek. Az avarok kárpát-medencei terjeszkedése és a Keletrómai Birodalom elleni háborúi megnyitották az utat a szlávok előtt a Balkánra, ahová több csoportjuk be is települt a 6-7. században. A szláv nyelvű terület jelentősen kiszélesedett az avar kor végére, és a 9. századtól kezdve szláv fejedelemségek, királyságok alakultak Közép-Európában. A Kárpátoktól keletre viszont az anták másodszori avar legyőzése után nem jött létre az erdővidéken komoly hatalmi központ, egészen a 9. század végéig. Néhány különbség a korai szlávok és a sztyep nomádjai között: 1. a szlávok letelepedett, földművelők voltak, gazdálkodásuk, életmódjuk, hadviselésük teljesen eltért a nomádokétól. 2. A korai szlávoknál nem alakult ki hierarchikusan tagolt, szervezett uralmi rendszer, azaz nem alkottak erősebb fejedelemségeket, királyságokat, a létrejövő törzsi konföderációik pedig rövid életűek voltak. 3. Az általuk elfoglalt területre be is telepedtek, és nyelvük közvetítő nyelvvé vált a helyi lakosság körében is (nem leigáztak, hanem asszimiláltak).hu_HU
dc.formatpdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherSzegedi Tudományegyetemhu_HU
dc.rightsSzegedi Tudományegyetemhu_HU
dc.rightsPolgár, Szabolcshu_HU
dc.subjecttörténettudományhu_HU
dc.subjectantákhu_HU
dc.subjectgótok történetehu_HU
dc.subjectszlavinokhu_HU
dc.subjectKelet-Európa történetehu_HU
dc.titleKelet-Európa erdőzónája a 4-8. században : gótok, szlavinok, antákhu_HU
dc.title.alternativeEastern European forest belt in the 4th-8th centuries : goths, slavins, anteshu_HU
dc.typeLearning Objecthu_HU
dtk.firbolcseszettudomanyhu_HU
dtk.oecdSzakterület::06. Bölcsészettudományok::06.01. Történettudomány és régészet::06.01.01. Történettudomány::06.01.01.05. Középkori történelemhu_HU
dtk.purchaseBeszerzési források::Szegedi Tudományegyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00014hu_HU
dtk.typeetananyaghu_HU
dtk.udcUDC FŐTÁBLÁZAT::9 RÉGÉSZET. FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM::93/94 Történelem::930 Történettudomány. Történetíráshu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail
Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés