Rövidített megjelenítés

dc.creatorHovánszki Jánosnéhu_HU
dc.date2019hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-07T14:49:56Z
dc.date.available2019-08-07T14:49:56Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/2911
dc.descriptionA zene területe sok oldalról megközelíthető, felmérhetetlen mélységű és gazdagságú. Ez a jegyzet csak az első lépcsőt, az alapvető zenei ismereteket igyekszik összefoglalni. Elsősorban a kisgyermekkori zenei nevelést tanuló főiskolai hallgatóknak kíván segítséget nyújtani az ének-zenei tudás megszerzéséhez, ezért felépítésében, példaanyagában célirányosan hozzájuk szól, hiszen így megkönnyíthető, korrigálható, precízebbé tehető a zenei összefüggések feltárása és megtakarítható az anyaggyűjtés fáradságos, időigényes munkája. Természetesen haszonnal forgathatják még azok a szakemberek is, akik az alapfokú zeneoktatás területén tevékenykednek és mindazok az érdeklődők, akik szükségét érzik annak, hogy a rendszerezett zenei ismeretek hozzájáruljanak a zenei műveltségük és személyes kompetenciájuk bővítéséhez, erősítéséhez. A magyar zenei nevelés alaptevékenysége az éneklés, ezért a jegyzet első fejezete az éneklés fiziológiai funkcióinak ismertetésével, a helyes légzés, értelmes szövegkezelés, tiszta intonálás feltételrendszerével és a kifejező éneklés személyiségre kifejtett érzelmi hatásaival foglalkozik. A második fejezet igyekszik megvilágítani Kodály Zoltán tág látókörű koncepciójának elvi normarendszerét, ami ma is biztos igazodási alapot jelenthet a zenei nevelésben. Ezt követően a kisgyermekek játék- és mozgásigényét szem előtt tartó magyar népi gyermekjátékdalok és mondókák, valamint a zenehallgatás során a gyermeki élmény- és érzelemvilágot gazdagító népdalok rendszerező bemutatására kerül sor. A továbbiakban szó lesz a hang törvényszerűségeiről, a zene sajátos összetevőiről, időbeli megnyilvánulásairól és grafikus ábrázolásmódjáról. A jegyzetben olvasható zeneelméleti tudás, amely tanítható elemekből, elmagyarázható összefüggésekből áll, természetesen csak akkor éri el igazi célját, ha kiművelt zenei hallással, hangzó zenei élménnyel és differenciált módszertani kultúrával párosul. Ezen a sokrétű – elmélet és gyakorlat egységét hangsúlyozó – tanulási folyamaton keresztül vezet az út a fő célhoz, hogy a kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek értő szakmai biztonsággal vezessék be a gyermekeket a zenei anyanyelv rejtelmeibe és ismertessék meg velük a boldog éneklés szépségét, derűjét.hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.formatapplication/epub+ziphu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherDebreceni Egyetemi Kiadóhu_HU
dc.rightsCC BY-NC-ND 4.0hu_HU
dc.rightsHovánszki Jánosnéhu_HU
dc.rightsDebreceni Egyetemi Kiadóhu_HU
dc.sourceISBN 978 963 318 769 2hu_HU
dc.subjectKodály módszerhu_HU
dc.subjectének-zenei neveléshu_HU
dc.subjecténekkultúrahu_HU
dc.subjectmondókákhu_HU
dc.subjectmagyar énekes játékokhu_HU
dc.subjecthanghu_HU
dc.subjecthangeszközökhu_HU
dc.subjecthangsorokhu_HU
dc.subjecthármashangzatokhu_HU
dc.subjectformatanhu_HU
dc.titleAz ének-zenei műveltség alapjaihu_HU
dc.typeBookhu_HU
dtk.firpedagógusképzéshu_HU
dtk.oecd06. Bölcsészettudományok::06.04. Művészetek (művészetek, művészettörténet, előadóművészetek, zene)::06.04.03. Előadóművészet (zene, színháztudomány, dramaturgia)hu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.01. Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika)hu_HU
dtk.playerpdfplayerhu_HU
dtk.purchaseBeszerzési források:: EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001hu_HU
dtk.size91 phu_HU
dtk.typebookhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::007 Tevékenység (működés) és megszervezése. Információ-, kommunikáció-, és szabályozáselmélet (kibernetika) általában. "Human engineering"::78 Zenehu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail
Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés