Rövidített megjelenítés

dc.contributorBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dc.creatorBalpataki Antalhu_HU
dc.creatorBohács Gáborhu_HU
dc.creatorKeisz Istvánhu_HU
dc.creatorKulcsár Bélahu_HU
dc.creatorRácz Kornéliahu_HU
dc.date2012-09-30hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-07T14:55:31Z
dc.date.available2019-08-07T14:55:31Z
dc.identifier[URI]hu_HU
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/2985
dc.descriptionA tankönyv a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon, ugyanilyen címen oktatott tantárgy anyagát tartalmazza. Ezek az ismeretek az pítőgépek, az automatizált anyagmozgató berendezések és robotok, a logisztikai folyamatok, valamint a műszaki logisztika szakirányok gépészeti jellegű tantárgyainak megalapozását szolgálják. A tárgy tartalmi felosztása négy fő témakörre terjed ki. Az első három a mélyépítés, valamint az út, mint földműépítés technológiáihoz kapcsolódik. Itt kerülnek ismertetésre a földmunkagépek jellegzetes típusai és fő egységei, a kotrógépek, a földkitermelő- és szállítógépek, az építőipar sajátos szállítóberendezései, a lánctalpas haladóművek, valamint a mobil hidraulika alapjai. Ezt követi az útburkolati anyagok és gyártási folyamatuk tárgyalása, amely magában foglalja az alkalmazott alapanyagokat és jellemző tulajdonságait, továbbá gyártásuk technológiáit és az erre szolgáló berendezések ismertetését. A harmadik fejezet az útburkolatoknak az építési technológiáját és gépeit részletezi, amelyek a következők: talajstabilizáció és berendezései, terítőgépek (finiserek), továbbá a tömörítés és gépi berendezései. Ebben a fejezetben kapott helyet egy igen fontos témakör, a burkolatok bontása és újrahasznosítása. A negyedik fejezet az anyagmozgatásra szolgáló berendezésekkel foglalkozik. Itt egyaránt tárgyalásra kerülnek az építőiparban, szabad téren üzemelő, valamint a telepített üzemekben alkalmazott gépek és berendezések. Az anyagmozgatás gépi berendezései a termelési ágazatok igen széles körét szolgálják ki, ezért nem volt érdemes valamely technológiához közvetlenül hozzárendelni e gépcsalád egyes tagjait. A külön elhatárolható csoportokat alfejezetek ismertetik, amelyeken belül további részletezésre került sor. Az alfejezetek témakörei a következők: a daruk általában, az autó- és mobildaruk kiemelten, továbbá a kanalas rakodógépek, emelővillás targoncák, vezetőnélküli targoncák, raktári felrakógépek, valamint a függősínpályás anyagmozgató rendszerek. A könyv tárgyalásmódja alapvetően leíró jellegű. A témakörök könnyebb megértését nagyszámú ábra könnyíti meg.hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsBalpataki Antal (1. fejezet)hu_HU
dc.rightsRácz Kornélia (2. és 3. fejezet)hu_HU
dc.rightsKeisz István (4.1., 4.2. és 4.3. fejezet)hu_HU
dc.rightsBohács Gábor (4.4. fejezet)hu_HU
dc.rightsKulcsár Béla (4.5., 4.6. és 4.7. fejezet)hu_HU
dc.rightsBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karhu_HU
dc.sourceKönyv formában nem jelent meghu_HU
dc.sourceISBN 978-963-279-593-5hu_HU
dc.subjectútépítéshu_HU
dc.subjectföldmunkagéphu_HU
dc.subjecthidraulikahu_HU
dc.subjectlánctalpas haladóműhu_HU
dc.subjectútburkolathu_HU
dc.subjectaszfalthu_HU
dc.subjectkeverőtelephu_HU
dc.subjecttalajstabilizációhu_HU
dc.subjectfiniserhu_HU
dc.subjecttömörítő hengerhu_HU
dc.subjectautódaruhu_HU
dc.subjectrakodógéphu_HU
dc.subjectvillástargoncahu_HU
dc.subjectvezetőnélküli targoncahu_HU
dc.subjectraktári felrakógéphu_HU
dc.subjectfüggősínpályahu_HU
dc.titleJárművek és mobil gépek II.hu_HU
dc.typeEgyetemi tananyaghu_HU
dtk.firműszakihu_HU
dtk.oecd02. Műszaki és technológiai tudományok::02.01. Építőmérnöki tudományok::02.01.04. Közlekedésmérnöki tudományokhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0018 Kecskeméti Főiskolahu_HU
dtk.size178 p.hu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::006 Termékek, eljárások, súlyok, mértékegységek és az idő szabványosítása::62 Mérnöki tudományok. Technika általában::629 Járműtechnikahu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés