Rövidített megjelenítés

dc.contributorKecskeméti Főiskolahu_HU
dc.creatorBelina Károlyhu_HU
dc.date2012-03-31hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-07T14:55:36Z
dc.date.available2019-08-07T14:55:36Z
dc.identifier[URI]hu_HU
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/2987
dc.descriptionA jegyzet a műanyagok általános tulajdonságaival kezdve bemutatja a különböző polimerek szerkezeteit, és a műanyagokkal kapcsolatos fogalmak értelmezése. Ismerteti a polimerek fizikai állapotainak jellegzetességeit; az üvegszerű, nagyrugalmas és viszkózusan folyó fizikai állapotok alapvető jellemzőit, és az állapotváltozáshoz tartozó jellemző hőmérsékleteket. Bemutat néhány, polimerekre jellemző mechanikai tulajdonságot. A rövid idejű mechanikai jellemzők mellett az alkalmazás során döntő szerepet kapó időfüggő mechanikai jellemzőket is részletesen tárgyalja. A polimerek járműipari alkalmazásában fontos szerepet kap a különböző fényforrások burkolása. A polimerek és a fény közötti kölcsönhatás nagyon összetett. Az optikai tisztaság mellett a törésmutató és a molekuláris szerkezet közötti kapcsolat is fontos szerepet játszik az alkalmazás során. Ezeket a jellemzőket külön fejezet foglalja össze. A járműipari alkalmazások egyik nagy területe az elektromos és elektronikai alkatrészek gyártása, ezért az elektromos és dielektromos tulajdonságokat külön fejezet tárgyalja. A jegyzet terjedelme természetesen nem teszi lehetővé, hogy minden polimert ismertessünk, így csak néhány tömeg- és műszaki műanyag legfontosabb tulajdonsága és tipikus alkalmazása kerül bemutatásra. A mechanikai szilárdság szempontjából az erősített műanyag rendszereknek van nagy jelentősége a gépjárművek gyártásában. Ezt a szálerősítésű polimer mátrixú kompozitokkal foglalkozó fejezet tárgyalja. A különböző szálas anyagok mellett a hőre keményedő és hőre lágyuló mátrixú anyagok tulajdonságait, feldolgozástechnológiái kerülnek bemutatásra. A műanyag alkatrészek tervezése során figyelembe kell venni azokat a speciális jellemzőket, amelyek a műanyagok esetén sokkal lényegesebben befolyásolják a viselkedést, mint a kismolekulájú anyagoknál. Ilyen például a mechanikai jellemzők időfüggése, az orientáció megjelenése és az anizotrop viselkedés, a feldolgozási paraméterek befolyásoló szerepe stb. Külön fejezet tárgyalja a műanyag alkatrészek tervezése során alkalmazott legfontosabb elveket. A jegyzetet néhány, a gépjárművekben alkalmazott műanyag alkatrész bemutatása zárja le.hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsBelina Károlyhu_HU
dc.rightsKecskeméti Főiskolahu_HU
dc.sourceKönyv formában nem jelent meghu_HU
dc.sourceISBN 978-963-279-658-1hu_HU
dc.subjectműszaki műanyaghu_HU
dc.subjectgépjárműhu_HU
dc.subjectpolimerhu_HU
dc.subjectoptikai tulajdonságokhu_HU
dc.subjectelektromos tulajdonságokhu_HU
dc.subjectperiodikus igénybevételhu_HU
dc.subjectpoliamidhu_HU
dc.subjectpolikarbonáthu_HU
dc.subjectpoliészterhu_HU
dc.subjectpoliformaldehidhu_HU
dc.subjectkompozithu_HU
dc.subjectszénszálhu_HU
dc.subjectüvegszálhu_HU
dc.titleMűanyagok a gépjárműiparbanhu_HU
dc.typeEgyetemi tananyaghu_HU
dtk.firműszakihu_HU
dtk.oecd02. Műszaki és technológiai tudományok::02.01. Építőmérnöki tudományok::02.01.04. Közlekedésmérnöki tudományokhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0018 Kecskeméti Főiskolahu_HU
dtk.size117 p.hu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::006 Termékek, eljárások, súlyok, mértékegységek és az idő szabványosítása::62 Mérnöki tudományok. Technika általában::629 Járműtechnikahu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés