Rövidített megjelenítés

dc.contributorBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dc.creatorBalla Sándorhu_HU
dc.creatorBán Krisztiánhu_HU
dc.creatorBárdos Andráshu_HU
dc.creatorLovas Antalhu_HU
dc.creatorSzabó Attilahu_HU
dc.creatorWeltsch Zoltánhu_HU
dc.date2012-03-31hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-07T14:57:12Z
dc.date.available2019-08-07T14:57:12Z
dc.identifier[URI]hu_HU
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3012
dc.descriptionAz alapfokú ismereteket tartalmazó „Anyagismeret” tankönyv mellett több, egymásra hangolódó ismeretanyag segíti a közlekedésmérnöki képzésben érdekelt hallgatók tájékozódását a modern anyagismeret elsajátításában. Az egymásra hangolódás azt jelenti, hogy a könyvek ismeretanyagának elsajátításával fokozatosan bővül az olvasó ismeretanyaga, nemcsak új ismeretek bekapcsolásában, hanem bizonyos részterületek elmélyítését illetően is. A „Járműszerkezeti anyagok és technológiák” közvetlenül kapcsolódik ebbe a körbe, mert tárgyalja a lehetséges felhasználások konkrét területeit, megnevezve a konkrét eszközöket, szerkezeti elemeket és a legfontosabb technológiákat. A jelen tankönyv bizonyos értelemben tematikai leszűkítést, ugyanakkor ismeret-elmélyítést is jelent az előző két tankönyv anyagával szemben. Lehatárolt területekkel foglalkozik olyan mélységekig, hogy az olvasó kutatási területek megnevezésével találkozik. Ilyenek pl.: mágneses alapjelenségek és anyagok, nem-egyensúlyi jelenségek (metastabilitások) a szerkezeti és funkcionális anyagokban, határfelületi jelenségek, a nedvesedés problémája szilárd anyagok és olvadékok között, felületmódosítások modern változatai, fém-gáz kölcsönhatások, modern öntészeti technológiák, alternatív energiahordozók és előállítási technológiáik. A felsorolt témák a járműgyártás és működtetés témakörét érintik közvetlenül vagy közvetve, azon a meggyőződésen alapulva, hogy a közlekedés jelentős mértékű hozzájárulást képvisel a fenntartható fejlődés koncepciójában. E tankönyvben foglalt ismeretek elsajátítása akkor a leghatékonyabb, ha az olvasó folyamatosan felfrissíti az említett két tankönyv ismeretanyagát.hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsBalla Sándorhu_HU
dc.rightsBán Krisztiánhu_HU
dc.rightsBárdos Andráshu_HU
dc.rightsLovas Antalhu_HU
dc.rightsSzabó Attilahu_HU
dc.rightsWeltsch Zoltánhu_HU
dc.rightsBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karhu_HU
dc.sourceKönyv formában nem jelent meghu_HU
dc.sourceISBN 978-963-279-628-4hu_HU
dc.subjectfémek elektronszerkezetehu_HU
dc.subjectfázisátalakuláshu_HU
dc.subjectmetastabil szerkezethu_HU
dc.subjectajlagos felülethu_HU
dc.subjectszinterelés mechanizmusahu_HU
dc.subjectmágneses alapjelenségekhu_HU
dc.subjectkeménymágneses anyagokhu_HU
dc.subjecthatárfelületekhu_HU
dc.subjectvékonyrétegek előállítása szilárd felületeken (PVDhu_HU
dc.subjectCVD)hu_HU
dc.subjectlézeres felületmódosításhu_HU
dc.subjectkülönleges öntési módszerekhu_HU
dc.subjectgáz-adszorpcióhu_HU
dc.subjecthidrogéntároláshu_HU
dc.subjectalternatív energiaforrásokhu_HU
dc.subjectnedvesedéshu_HU
dc.subjectalternatív energiahordozókhu_HU
dc.subjectlágymágneses anyagokhu_HU
dc.titleJárműanyagokhu_HU
dc.typeEgyetemi tananyaghu_HU
dtk.firműszakihu_HU
dtk.oecd02. Műszaki és technológiai tudományok::02.01. Építőmérnöki tudományok::02.01.04. Közlekedésmérnöki tudományokhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0018 Kecskeméti Főiskolahu_HU
dtk.size265 p.hu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::006 Termékek, eljárások, súlyok, mértékegységek és az idő szabványosítása::62 Mérnöki tudományok. Technika általában::625 Szárazföldi közlekedésmérnöki tudományok. Szárazföldi közlekedési utak technikája. Vasútépítés. Útépítéshu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés