Rövidített megjelenítés

dc.contributorBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dc.creatorKulcsár Bélahu_HU
dc.date2012-08-31hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-07T15:03:21Z
dc.date.available2019-08-07T15:03:21Z
dc.identifier[URI]hu_HU
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3096
dc.descriptionA robottechnika a műszaki tudományterület egyre szélesebb gyakorlati jelentőséggel bíró ága, amely több ponton kapcsolódik más tudományágakhoz, pl. a matematikához és az informatikához. Mint eszközrendszer a termelési folyamatok automatizálására fejlődött ki. Létrejöttét a fejlett ipari államok ipari termelés volumenének növekedését akadályozó munkaerő gondok, a termelékenység növelésének igénye, a minőségre való fokozott törekvés, az egészségre ártalmas és veszélyes munkahelyeken az emberi munka kiváltására irányuló szociális igények segítették elő. A könyv a fent körvonalazott feladatoknak és követelményeknek megfelelő robottechnikai ismereteket foglalja össze. Áttekinti a robotok kialakulását, a robotok kialakulásának tudományos műszaki és társadalmi hátterét, a robotok fogalmi meghatározását, a robotok felépítését, a robotok irányító rendszerét, a robotok programozását, a robotok alkalmazását és a robotok vizsgálatát. Tartalmi felépítését tekintve tankönyvnek készült, de a robotalkalmazás és robotüzemeltetés, illetve a kutatás-fejlesztés területén dolgozó mérnökök hasznos elméleti és gyakorlati ismereteket találnak benne. A könyv tartalmi strukturálódása a deduktív elvet követi, így BSc alapképzésben és MSc mesterképzésben részt vevő hallgatók is elegendő mélységű ismeretanyagot sajátíthatnak el.hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsKulcsár Bélahu_HU
dc.rightsBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karhu_HU
dc.sourceKönyv formában nem jelent meghu_HU
dc.sourceISBN 978-963-279-626-0hu_HU
dc.subjectrobotalkalmazáshu_HU
dc.subjecthelyezőberendezéshu_HU
dc.subjectmanipulátorhu_HU
dc.subjectteleoperátorhu_HU
dc.subjectprogramszelekcióhu_HU
dc.subjectprogramadaptációhu_HU
dc.subjectrobot munkatérhu_HU
dc.subjectrobotmechanikahu_HU
dc.subjectrobothajtási rendszerekhu_HU
dc.subjectszenzorikai rendszerekhu_HU
dc.subjecttömegkiegyenlítési rendszerekhu_HU
dc.subjectrobotdinamikahu_HU
dc.subjectinverz és direkt feladathu_HU
dc.subjectrobotirányításhu_HU
dc.subjectkoordináta transzformációkhu_HU
dc.subjectDenavit–Hartenberg-transzformációhu_HU
dc.subjectrobotprogramozáshu_HU
dc.subjectorvostechnikai robotokhu_HU
dc.subjectrobotvizsgálathu_HU
dc.titleRobottechnika II.hu_HU
dc.typeEgyetemi tananyaghu_HU
dtk.firműszakihu_HU
dtk.oecd02. Műszaki és technológiai tudományok::02.02. Villamosmérnöki és informatikai tudományok::02.02.02. Robotika és automatikus vezérléshu_HU
dtk.oecd02. Műszaki és technológiai tudományok::02.01. Építőmérnöki tudományok::02.01.04. Közlekedésmérnöki tudományokhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0018 Kecskeméti Főiskolahu_HU
dtk.size180 p.hu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::006 Termékek, eljárások, súlyok, mértékegységek és az idő szabványosítása::62 Mérnöki tudományok. Technika általában::629 Járműtechnikahu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés