Rövidített megjelenítés

dc.contributorBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dc.creatorZobory Istvánhu_HU
dc.creatorSzabó Andráshu_HU
dc.date2012-09-30hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-07T15:10:39Z
dc.date.available2019-08-07T15:10:39Z
dc.identifier[URI]hu_HU
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3219
dc.descriptionA járműdinamika rész az „Általános járműgéptan”, a „Mechanika” és a „Matematika” c. tárgyakban tanult ismereteket alkalmazza járművek sajátos mozgásviszonyainak és az azokat kialakító erőhatásoknak a tanulmányozására. A mozgás- és erőhatás-folyamatokkal párhuzamosan fontos a hajtásrendszerrel megvalósított energia-bevezetési, ill. a fékrendszerrel megvalósított energia-elvonási folyamatok alakulásának kvan¬titatív jellemzése is. A tananyag másik nem kevésbé fontos célja a jármű ún. parazita mozgásainak tanulmányozása, mely parazita mozgások a járműnek, mint több szabadságfokú lengőrendszernek a vonó- és fékezőerő változásokból, valamint a jármű mozgása során a környezetéből érkező gerjesztőhatások miatt fellépő gerjesztett lengéseinek analízisét jelenti. A hajtástechnika tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a járművek és mobil gépek hajtásánál alkalmazható hajtástechnikai alapmegoldásokat, feltárni a különböző hajtásrendszerek kinematikai-, dinamikai- és energetikai sajátosságait, valamint a hajtásrendszerekkel kapcsolatos gépcsoport-együttműködési (vezérlési, szabályozási) problémákat. Első részében az erőátviteli rendszerek és az erőátviteli elemek együttműködésének általános jellemzői és a mechanizmusok elméletének alapjai, majd rendre a mechanikus, a hidraulikus és a villamos erőátviteli rendszerek, valamint a propulziós hajtás egységes, rendszertechnikai alapozású megismertetésére kerül sor.hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsZobory Istvánhu_HU
dc.rightsSzabó Andráshu_HU
dc.rightsBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karhu_HU
dc.sourceKönyv formában nem jelent meghu_HU
dc.sourceISBN 978-963-279-601-7hu_HU
dc.subjectmozgásformahu_HU
dc.subjectvonóerőhu_HU
dc.subjectfékezőerőhu_HU
dc.subjectfőmozgás-folyamathu_HU
dc.subjectparazita mozgáshu_HU
dc.subjecthajtásvezérléshu_HU
dc.subjectfékvezérléshu_HU
dc.subjectmozgásegyenlethu_HU
dc.subjectviselkedő rendszerhu_HU
dc.subjectrendszeroperátorhu_HU
dc.subjectalapellenálláshu_HU
dc.subjectjárulékos ellenálláshu_HU
dc.subjectemelkedési ellenálláshu_HU
dc.subjectgörbületi ellenálláshu_HU
dc.subjectredukált tömeghu_HU
dc.subjectforgótömeg-tényezőhu_HU
dc.subjectátmeneti ívhu_HU
dc.subjecthossz-szelvényhu_HU
dc.subjectgyorsítóerőhu_HU
dc.subjectnumerikus megoldáshu_HU
dc.subjectgördülőkapcsolathu_HU
dc.subjecterőkapcsolati tényezőhu_HU
dc.subjectszliphu_HU
dc.subjectadhézióhu_HU
dc.subjecttrakcióeloszláshu_HU
dc.subjectkontaktfelülethu_HU
dc.subjectkúszáshu_HU
dc.subjecttuskós fékhu_HU
dc.subjectdobfékhu_HU
dc.subjecttárcsás fékhu_HU
dc.subjecttermoelasztikushu_HU
dc.subjecthőáramhu_HU
dc.subjectjárműfüzérhu_HU
dc.subjectgerjesztett lengéshu_HU
dc.subjectkinetikus energiahu_HU
dc.subjectpotenciális energiahu_HU
dc.subjectdisszipált energiahu_HU
dc.subjectidőinvariánshu_HU
dc.subjectállapotvektor; erőgéphu_HU
dc.subjectmunkagéphu_HU
dc.subjecttúlterheléshu_HU
dc.subjectvezérléshu_HU
dc.subjectvonóerő-görbehu_HU
dc.subjectteljesítmény kihasználáshu_HU
dc.subjectteljesítményátvitelhu_HU
dc.subjectstacionárius jelleggörbehu_HU
dc.subjectinstacionárius jelleggörbehu_HU
dc.subjectkinematikai párhu_HU
dc.subjectkinematikai lánchu_HU
dc.subjectszerkezeti képlethu_HU
dc.subjecttranszformációhu_HU
dc.subjectsebességállapothu_HU
dc.subjectforgattyús mechanizmushu_HU
dc.subjectkardánkapcsolathu_HU
dc.subjecthomokinetikushu_HU
dc.subjectdifferenciálműhu_HU
dc.subjectbolygóműhu_HU
dc.subjecttengelyhajtóműhu_HU
dc.subjectrudazatos hajtáshu_HU
dc.subjectvakforgattyús hajtáshu_HU
dc.subjecttömegkiegyenlítéshu_HU
dc.subjectmechanikus erőátvitelhu_HU
dc.subjectsebességváltóhu_HU
dc.subjectátkapcsoláshu_HU
dc.subjectsúrlódó kapcsolóhu_HU
dc.subjectfőkapcsolóhu_HU
dc.subjectszinkronizáláshu_HU
dc.subjectirányváltóhu_HU
dc.subjecthidraulikus erőátvitelhu_HU
dc.subjecthidrodinamikushu_HU
dc.subjecthidrosztatikushu_HU
dc.subjectkombinált hajtáshu_HU
dc.titleJárműdinamika és hajtástechnikahu_HU
dc.typeEgyetemi tananyaghu_HU
dtk.firműszakihu_HU
dtk.oecd02. Műszaki és technológiai tudományok::02.01. Építőmérnöki tudományok::02.01.04. Közlekedésmérnöki tudományokhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0018 Kecskeméti Főiskolahu_HU
dtk.size93 p.hu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::006 Termékek, eljárások, súlyok, mértékegységek és az idő szabványosítása::62 Mérnöki tudományok. Technika általában::629 Járműtechnikahu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés