Rövidített megjelenítés

dc.contributorBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dc.creatorRohács Józsefhu_HU
dc.creatorGausz Zsannahu_HU
dc.creatorGausz Tamáshu_HU
dc.date2012-09-30hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-07T15:12:41Z
dc.date.available2019-08-07T15:12:41Z
dc.identifier[URI]hu_HU
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3252
dc.descriptionA jegyzet a szerzők 20–30 éve folyamatosan tartott egyetemi kurzusai, külföldi egyetemeken szerzett tapasztalatai, tervezési, fejlesztési, kutatási és minősítő-vizsgálati tevékenységük alapján készült. A Műegyetemen az aerodinamikai oktatás jelenleg három szinten valósul meg: az első, a tantárgy elméleti-fizikai alapjainak az ismertetése a hő- és áramlástan keretében, a második a BSc szintű képzés aerodinamika tantárgya, mely a graduális képzés jelenlegi jegyzetbe foglalt anyagát tartalmazza, végül a posztgraduális MSc. képzésben. Ez a mű az előadások tömör, a várható fejlődési irányokra kitekintő, érdekességekkel bővített jegyzete. Az első fejezetben a dinamikus repülésben alapvetően fontos felhajtóerő-képzést ismerteti, a kis- és nagysebességű repülést, a turbulens atmoszféra hatásait. A másodikban a valóságos közegekben fellépő ellenállások keletkezését, az ellenállás növelésének és csökkentésének lehetőségét, a teljes repülőgép-ellenállását tárgyalja. A harmadik fejezetben a határrétegre vonatkozó legfontosabb ismereteket mutatja be, a negyedikben a véges szárnyak működését. A gázdinamika – a nagysebességű repülésre vonatkozó ismeretek, így a gázdinamika alapismeretei, a szakadási felületek és a lökéshullámok – az ötödik fejezetben találhatók. A hatodik fejezet az instacionárius áramlásokra vonatkozó alapismereteket foglalja össze. A hetedik fejezet a szárnyprofilok geometriai és aerodinamikai jellemzésével, sajátosságaival, a profilok tervezésével és alkalmazásával foglalkozik. A nyolcadikban kerül sorra a forgástestek aerodinamikai vizsgálata, a kilencedikben a forgószárnyas repülőgépek aerodinamikája. A jegyzet a tananyag elsajátításának szempontjából legfontosabbnak ítélt szakirodalmi művek felsorolásával zárul. Ez a jegyzet az angol-amerikai jelölésrendszert és az SI mértékegységet alkalmazza. A szerzők köszönetüket fejezik ki Jankovics Istvánnak a jegyzet összeállításában, ellenőrzésében és az ábrák szerkesztésében nyújtott áldozatos munkájáért.hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsRohács József (1., 2., 5., 7. és 8. fejezet)hu_HU
dc.rightsBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karhu_HU
dc.rightsTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsGausz Zsanna (3., 4., 6. és 9. fejezet)hu_HU
dc.rightsGausz Tamás (6. és 9. fejezet)hu_HU
dc.sourceKönyv formában nem jelent meghu_HU
dc.sourceISBN 978-963-279-614-7hu_HU
dc.subjectaerodinamikahu_HU
dc.subjectaerodinamikai modellekhu_HU
dc.subjectgázdinamikahu_HU
dc.subjectfelhajtóerőhu_HU
dc.subjectellenálláshu_HU
dc.subjectindukált ellenálláshu_HU
dc.subjectparazita ellenálláshu_HU
dc.subjecthullámellenálláshu_HU
dc.subjectellenállás-csökkentéshu_HU
dc.subjectellenállás-növeléshu_HU
dc.subjecthatárréteghu_HU
dc.subjectgörbült felülethu_HU
dc.subjectvéges szárnyhu_HU
dc.subjectszárnyvég-kialakításokhu_HU
dc.subjectpárnahatáshu_HU
dc.subjectcirkulációhu_HU
dc.subjectcirkulációeloszláshu_HU
dc.subjectszakadási felülethu_HU
dc.subjectlökéshullámhu_HU
dc.subjectmerőleges lökéshullámhu_HU
dc.subjectferde lökéshullámhu_HU
dc.subjectinstacionaritáshu_HU
dc.subjectsíklaphu_HU
dc.subjectszárnyprofilhu_HU
dc.subjectszubszonikus profilhu_HU
dc.subjecttranszszonikus profilokhu_HU
dc.subjectszuperszonikus profilokhu_HU
dc.subjectszárnyrácshu_HU
dc.subjectszárnymechanizációhu_HU
dc.subjectforgástestekhu_HU
dc.subjectrepülőgéptörzshu_HU
dc.subjecthajtóműgondolahu_HU
dc.subjectforgószárnyakhu_HU
dc.subjecthelikopterhu_HU
dc.subjecttengelyirányú átáramláshu_HU
dc.subjectáltalános átáramláshu_HU
dc.titleAerodinamikahu_HU
dc.typeTanulmányhu_HU
dtk.firműszakihu_HU
dtk.oecd02. Műszaki és technológiai tudományok::02.01. Építőmérnöki tudományok::02.01.04. Közlekedésmérnöki tudományokhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0018 Kecskeméti Főiskolahu_HU
dtk.size221 p.hu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::005 Menedzsment::53 Fizika::531/534 Mechanika::533 Légnemű testek mechanikája. Aerodinamika. Plazmafizika::533.6 Aerodinamikahu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::006 Termékek, eljárások, súlyok, mértékegységek és az idő szabványosítása::62 Mérnöki tudományok. Technika általában::629 Járműtechnikahu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés