Rövidített megjelenítés

dc.contributorErdélyi Dávidhu_HU
dc.creatorFodor Lászlóhu_HU
dc.creatorFutó Zoltánhu_HU
dc.creatorBarócsi Zoltánhu_HU
dc.date2012-01-01hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-07T15:13:28Z
dc.date.available2019-08-07T15:13:28Z
dc.identifierISBN 978-963-9941-36-6hu_HU
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3266
dc.descriptionA termőföld hasznosítása és védelme egymástól elválaszthatatlan fogalmak. A termőföld hasznosítása a föld használójának joga és egyben kötelessége is. A termőföld védelmét ugyancsak a földhasználó valósítja meg. A földhasználatot úgy kell folytatnia, hogy annak minőségét hosszú távon is fenntartsuk, sőt javítsuk. A tananyag célja, hogy rávilágítson a termőföld használat és termőföldvédelem bonyolult kapcsolatrendszerére. Megismertesse a hallgatókkal azokat a termőföld hasznosítási rendszabályokat, irányelveket, melyek betartásával a termőföld minőségét veszélyeztető víz- és szélerózió, a szélsőséges vízhatási helyzetek, a szikesdés, a savanyodás és egyéb fizikai, kémiai és biológiai romlás, illetve a szennyezést előidéző folyamatok megelőzhetők. Továbbá megismerteti a hallgatókkal a termékenység fenntartására alkalmas, szakszerű talajvédő művelési eljárásokat és talajvédelmi beavatkozásokat. A tananyag foglalkozik a mezőgazdasági és természetvédelmi földhasználattal és kitér a környezetvédelem és a földhasználat kapcsolatára. A tananyag ismerteti a földművelés során figyelembe veendő szempontokat, a befolyásoló tényezőket. Megismerteti a hallgatókkal a talajművelés, a tápanyaggazdálkodás, a gyomszabályozás aktuális problémáit, azok kérdéskörét. Kitér a tananyag a vetésforgók, a vetésváltás és a földhasználati rendszerek feladatára, azok mezőgazdaságban betöltött szerepére.hu_HU
dc.formatapplication/ziphu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherKároly Róbert Főiskolahu_HU
dc.rightsFodor Lászlóhu_HU
dc.rightsFutó Zoltánhu_HU
dc.rightsBarócsi Zoltánhu_HU
dc.rightsKároly Róbert Főiskolahu_HU
dc.rightsErdélyi Dávidhu_HU
dc.sourceIrodalomjegyzékben felsorolva a felhasznált forrásmunkák jegyzékehu_HU
dc.subjecttermőföldvédelemhu_HU
dc.subjecttermőföld-hasznosításhu_HU
dc.subjecttalajpusztulási folyamatokhu_HU
dc.subjectföldműveléshu_HU
dc.subjectföldhasználathu_HU
dc.subjecttápanyaggazdálkodáshu_HU
dc.subjecttrágyázáshu_HU
dc.subjectgyomszabályozáshu_HU
dc.subjecttájökológiahu_HU
dc.titleTermőföldvédelem és -hasznosítás, földművelés, földhasználat, tájökológiahu_HU
dc.typeFőiskolai tananyaghu_HU
dtk.firagrárhu_HU
dtk.oecd04. Mezőgazdaság-tudományok::04.01. Mezőgazdaság, erdészet, halászat::04.01.03. Mezőgazdasághu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0010 Károly Róbert Főiskolahu_HU
dtk.size63.81 MBhu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::006 Termékek, eljárások, súlyok, mértékegységek és az idő szabványosítása::63 Mezőgazdaság. Erdőgazdaság. Állattenyésztés. Vadászat. Halászat::631/635 Mezőgazdasági üzemtan. Szántóföldi növénytermesztés és kertészet::631 Mezőgazdaság általábanhu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés