Rövidített megjelenítés

dc.contributorBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dc.creatorKata Jánoshu_HU
dc.date2013-03-13hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-07T15:21:21Z
dc.date.available2019-08-07T15:21:21Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3400
dc.descriptionA jegyzet áttekinti a hatékony tanulás pszichológiai és pedagógiai feltételeit. Eközben általános képet és pályaorientációs ismereteket ad át a mérnök- és közgazdászhallgatóknak a szakmai pedagógusképzés céljairól és feladatairól. Ezt követően összefoglalja a tanulás különböző területeinek, formáinak és tartalmainak megfelelő hatékony módszereket. Tárgyalja a tudás mérésének legfontosabb törvényszerűségeit, és konkrét tanácsokat ad a vizsgákon való sikeres szerepléshez. Foglalkozik a legális tanulói munka mellett előforduló illegális módszerek különböző szempontok szerinti elemzésével, majd a bukás törvényszerűségeivel, végül a bukás elkerülésének és a bukási veszély felismerésének módjaival, valamint a bukás utáni korrekciós lehetőségekkel. A jegyzet anyagát szervesen kiegészítő egyéni tesztmegoldások segítségével minden hallgató megismerheti saját egyéni adottságait a tanulás vonatkozásában. A jegyzet utolsó fejezete tartalmazza a korábban kitöltött tesztek statisztikai elemzését annak érdekében, hogy olvasói tudatosítsák az egyetemista populáció tendenciaszerű sajátosságai és az egyéni jellemzők közötti eltéréseket és azonosságokat. A jegyzet anyagának elsajátítása fejleszti olvasójának tanulástervezési és tanulásszervezési képességeit mind saját tanulásának, mind mások továbbképzésének segítésére, így adva speciális felkészültséget a munka világához kötődő vállalati képzésekben való esetleges részvételre.hu_HU
dc.formatapplication/ziphu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsKata Jánoshu_HU
dc.rightsBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképzési Intézethu_HU
dc.sourceKönyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-749-6]hu_HU
dc.subjecttanuláshu_HU
dc.subjecttanulásszervezéshu_HU
dc.subjectteljesítménytesztekhu_HU
dc.subjectönismerethu_HU
dc.subjectszemélyiségtesztekhu_HU
dc.subjectvizsgafelkészítéshu_HU
dc.subjecttanulásmenedzsmenthu_HU
dc.subjectempirikus felmérésekhu_HU
dc.titleTanulástechnikahu_HU
dc.typetexthu_HU
dtk.firbölcsészettudományhu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.02. Speciális oktatás (tehetség, tanulási nehézségek)hu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0023 Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztások::37.02 A didaktika (oktatáselmélet) és módszertan általános kérdéseihu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés