Rövidített megjelenítés

dc.contributorBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dc.creatorSzilágyi Brigittahu_HU
dc.date2013-03-13hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-07T15:31:14Z
dc.date.available2019-08-07T15:31:14Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3475
dc.descriptionAz elsősorban műszaki szakoktatók számára íródott e-learning anyag első része az egyváltozós analízis legfontosabb fejezeteit tárgyalja. A halmazelméleti áttekintés és a teljes indukciós bizonyítási technika bemutatása után a valós számok fogalmának kiterjesztése, a komplex számok bemutatása következik. A numerikus sorozatok tárgyalásakor a leghangsúlyosabb rész a konvergencia fogalmának megértése, így ebben a fejezetben ez kerül a középpontba. Az egyváltozós függvényekkel kapcsolatos ismeretek feldolgozása képezi az anyag hátralévő részét. Az elemi függvények részletes bemutatását az értelmezési tartomány, értékkészlet, periodicitás, paritás bemutatása követi, majd a differenciálszámítás és az integrálszámítás zárja. Az egyes fejezetekben a rövid elméleti összefoglalókat követően sok-sok különböző nehézségű példa segíti a fogalmak és számolási technikák megértését, elsajátítását.hu_HU
dc.formatapplication/ziphu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsSzilágyi Brigittahu_HU
dc.rightsBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézethu_HU
dc.sourceKönyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-750-2]hu_HU
dc.subjecthalmazhu_HU
dc.subjectteljes indukcióhu_HU
dc.subjecthatárértékhu_HU
dc.subjectkonvergenciahu_HU
dc.subjectdivergenciahu_HU
dc.subjectfolytonossághu_HU
dc.subjectdifferenciálhatósághu_HU
dc.subjectdifferenciálhányadoshu_HU
dc.subjectszélsőérték-számításhu_HU
dc.subjectimproprius integrálhu_HU
dc.subjectRiemann-integrálhatósághu_HU
dc.titleMatematika műszaki szakoktatóknak 1.hu_HU
dc.typetexthu_HU
dtk.firműszakihu_HU
dtk.oecd01. Természettudományok::01.01. Matematika::01.01.01. Elméleti és alkalmazott matematikahu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0023 Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::005 Menedzsment::51 Matematika::517 Analízis::517.9 Differenciál egyenletek. Integrál egyenletek. Egyéb függvényegyenletek. Véges differenciák. Variációszámítás. Funkcionálanalízishu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::005 Menedzsment::51 Matematika::510 A matematika alapvető és általános vizsgálódásai::510.3 Halmazelmélethu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés