Rövidített megjelenítés

dc.contributorKapronczai Istvánhu_HU
dc.creatorBalogh Péterhu_HU
dc.creatorFelföldi Jánoshu_HU
dc.creatorHerdon Miklóshu_HU
dc.creatorKemény Gáborhu_HU
dc.creatorNagy Lajoshu_HU
dc.creatorNábrádi Andráshu_HU
dc.creatorSzőllősi Lászlóhu_HU
dc.creatorSzűcs Istvánhu_HU
dc.date2013-06-30hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T09:36:39Z
dc.date.available2019-08-08T09:36:39Z
dc.identifierISBN 978-615-5183-67-6hu_HU
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3563
dc.descriptionA Döntéstámogató módszerek elméleti és gyakorlati jegyzeteinek ismeretanyaga a Vidékfejlesztési agrármérnök és a Gazdasági agrármérnök MSc. szakok képzési programjában fontos szereppel bír. A tananyagfejlesztés során központi kérdésként kezeltük, - alapul véve az alapszak ismeretanyagát is - hogy rendszerbe foglaljuk – a mezőgazdasági termelés sajátosságait is figyelembe véve – azokat az általunk legfontosabbnak ítélt módszereket, algoritmusokat, amelyek mindkét szak vonatkozásában – egyes kérdéseket illetően eltérő súllyal ugyan – felölelik a stratégiai tervezés és a gazdasági döntéshozatal során alkalmazható módszereket. A jegyzetek által felölelt ismeretanyag döntő hányada tehát független attól, hogy egy adott térbeli egységre, vagy egy vállalatra vonatkozóan kell a stratégiát megfogalmazni a stratégiai tervezést lefolytatni, és döntést hozni. Az ismeretanyag strukturálásánál arra is törekedtünk, hogy jól elkülöníthetőek legyenek az egyes hierarchia szinteken – stratégiai, taktikai, operatív – alkalmazható módszerek, algoritmusok. Az egyes módszerek elméleti ismeretanyaga tárgyalásánál, annak jobb megértése érdekében életszerű példákon keresztül, értelmezzük az ok, okozati összefüggéseket. A tárgyalt módszerek, azok alkalmazása algoritmusának – jártasság, adott módszernél készség szintű elsajátítása – elengedhetetlen feltételét képzi a végzett hallgatókkal szemben megfogalmazott követelmények teljesítésének. Fontosnak tartjuk ennek kapcsán annak hangsúlyozását, hogy az elvárt kompetenciák kialakítása, mindkét fél részéről – tanár és hallgató egyaránt – aktív hozzáállást követel meg. Ezért az ismeretanyagok feldolgozásánál kiemelt szerepet kap a team munkában való önálló hallgatói munkavégzés is. A jegyzet szerzői bíznak abban, hogy némely esetben, első látásra talán megoldhatatlannak tűnő feladatot is sikerül – közös erővel – leküzdeni. Ehhez kíván a szerzői gárda kitartást, az alkotó munka íze megérzésének élményét, a T. Hallgatóknak.hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.formatapplication/vnd.ms-powerpointhu_HU
dc.formattext/xmlhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherDebreceni Egyetem Gazdálkodástudományok Centrumahu_HU
dc.rightsBalogh Péterhu_HU
dc.rightsFelföldi Jánoshu_HU
dc.rightsHerdon Miklóshu_HU
dc.rightsKemény Gáborhu_HU
dc.rightsNagy Lajoshu_HU
dc.rightsNábrádi Andráshu_HU
dc.rightsSzőllősi Lászlóhu_HU
dc.rightsSzűcs Istvánhu_HU
dc.rightsKapronczai Istvánhu_HU
dc.rightsDebreceni Egyetem Gazdálkodástudományok Centrumahu_HU
dc.sourceeredeti információforráshu_HU
dc.subjectstratégiai tervezéshu_HU
dc.subjectgazdasági döntéshozatalhu_HU
dc.subjectok-okozati összefüggésekhu_HU
dc.titleDöntéstámogató módszerek és rendszerek /Elméleti jegyzet/hu_HU
dc.typeTexthu_HU
dtk.firgazdaságtudományokhu_HU
dtk.firagrárhu_HU
dtk.oecd04. Mezőgazdaság-tudományok::04.01. Mezőgazdaság, erdészet, halászat::04.01.06. Mezőgazdasági üzemtanhu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.02. Közgazdasági és gazdálkodástudományok::05.02.03. Gazdálkodás és menedzsmenthu_HU
dtk.oecd04. Mezőgazdaság-tudományok::04.05. Egyéb mezőgazdaság-tudományok::04.05.02. Agrárgazdasághu_HU
dtk.playerpdfplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0029 Debreceni Egyetemhu_HU
dtk.size178 phu_HU
dtk.typebookhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::33 Gazdaság. Közgazdaságtudomány::332 Regionális gazdaság. Területgazdálkodás. Földügy. Lakásgazdaság::332.1 Regionális gazdaság. Területi gazdasághu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::006 Termékek, eljárások, súlyok, mértékegységek és az idő szabványosítása::63 Mezőgazdaság. Erdőgazdaság. Állattenyésztés. Vadászat. Halászat::631/635 Mezőgazdasági üzemtan. Szántóföldi növénytermesztés és kertészethu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés