Rövidített megjelenítés

dc.creatorDr. habil. Gyarmathy Évahu_HU
dc.creatorDr. Fűzi Beatrixhu_HU
dc.date2014-11-26hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T10:34:13Z
dc.date.available2019-08-08T10:34:13Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3860
dc.descriptionA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által koordinált TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében fejlesztett elektronikus tananyag. A tananyag az átlagostól eltérő – lemaradó és tehetséges –, különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozáshoz nyújt fogódzókat. Az első modul a felzárkóztatást szükségessé tevő problémák és azok hátterének feltárására törekszik. A második modul a tehetség témakörét járja körül. A harmadik modul a tanulók mélyebb megismerését szolgáló eszközöket mutat be. A negyedik modul pedig a fejlesztés lehetőségeit és tantermi megvalósításukhoz használható konkrét ötleteket tartalmaz. Célunk, hogy ezek feldolgozásával a mérnöktanár hallgatók felkészüljenek arra, hogy tanári munkájukba építsék a diagnosztizálás és a fejlesztés alapvető technikáit, módszereit. El kívánjuk érni, hogy a tanárjelöltek szemléletében kihívásként jelenjen meg a különleges bánásmódot igénylő diákok támogatása. Tudatosítani kívánjuk, hogy a felzárkóztatás és tehetséggondozás – akár egy diákot illetően is – szorosan összekapcsolódik.hu_HU
dc.formatapplication/ziphu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherÓbudai Egyetemhu_HU
dc.rightsDr. habil. Gyarmathy Évahu_HU
dc.rightsDr. Fűzi Beatrixhu_HU
dc.sourceÓbudai Egyetemhu_HU
dc.subjectfelzárkóztatáshu_HU
dc.subjecttanulási problémákhu_HU
dc.subjectviselkedészavarhu_HU
dc.subjectmotivációhiányhu_HU
dc.subjecttehetséghu_HU
dc.subjecttehetséggondozáshu_HU
dc.subjecttehetségfejlesztéshu_HU
dc.subjectegyéni sajátosságok feltárásahu_HU
dc.subjectfejlesztő módszerekhu_HU
dc.titleFelzárkóztatás és tehetséggondozáshu_HU
dc.typeTexthu_HU
dtk.firpedagógusképzéshu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.01. Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika)hu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.02. Speciális oktatás (tehetség, tanulási nehézségek)hu_HU
dtk.playerscormplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztásokhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::376 Különleges csoportok nevelése és oktatása. Speciális nevelési szükségletű gyermekek nevelése és oktatása. Speciális iskolákhu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés