Rövidített megjelenítés

dc.creatorDr. Bodnár Gabriellahu_HU
dc.date2015-09-25hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T10:34:26Z
dc.date.available2019-08-08T10:34:26Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3865
dc.descriptionA könyvben arra vállalkoztunk, hogy segítséget nyújtsunk a szakmai pedagógusképzésben a tehetséggondozásra történő felkészítéshez. Az első fejezetben áttekintjük a tehetséggondozás leglényegesebb történéseit az ókortól, napjainkig. Ezt azért látjuk szükségesnek, mert a tehetséggondozás múltja fontos a tehetséggondozás jelenlegi, aktuális helyzetében, ismeretek, gyakorlati tapasztalatok szempontjából. A válogatott definíciók tárháza azt igazolja, hogy a tehetséget segítő pedagógusok több megközelítésből találkozhatnak a tehetség fogalmának értelmezésével. A tehetség tipizálása, megjelenési formái pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy milyen sok színű a tehetség, és mennyire nem egyszerű általában a tehetségről beszélni. A második fejezetben különböző hazai és külföldi tehetséggondozó modelleket ismerhetünk meg, annak érdekében, hogy láthassuk, milyen lehetőségek vannak a tehetségesek támogatására, valamint össze tudjuk hasonlítani a magyarországi helyzetképpel. A tehetségtípusok ismertetésével felismerhetjük a környezetünkben lévő jó, vagy kiváló képességű tanulókat. Lehetőséget kapunk fejlesztésükre az említett példák segítségével. Harmadik fejezetben a tehetségek azonosítását, gondozásának folyamatát ismerheti meg az olvasó. Ebben felsorolásra kerülnek a tehetségek azonosításának fontosabb programjai, azok a lehetőségek, melyek választásával sikerülhet egy eredményes tehetségprogram megvalósítása, és egy igazán tehetséges fiatal szakma felé irányuló orientálása, és mentorálása. Áttekintjük az aktuális szakmai képzés fejlődésének folyamatát, melyben a felzárkóztatás mellett megfelelő módszerekkel megvalósulhat a szakma eredményes elsajátítása, a tehetségek támogatása. A negyedik fejezetben a tehetségeseket pártoló olyan környezet bemutatására kerül sor, akik és ahol , támogatást tudnak adni a tehetséges fiatalok életútjának támogatására. A szakmai tehetséggondozás része azon ismeretek halmazának, melyek általánosan, és speciálisan érvényesek a tehetséggondozás folyamatában. Az ötödik fejezetben megismertetjük az olvasót az iskola szerepével, feladatával a tehetséggondozás vonatkozásában. A tehetségek támogatására azoknak kell mentor szerepet vállalni, akik ismerik és tudják, hogy a tehetséges fiatalok akkor tudnak jól érvényesülni, ha önmaguk képviseletén túl, találnak támogatókat. Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy egy intézmény miként tud kiépíteni egy tehetséggondozó rendszert. A hatodik fejezetben aktuális és használható szakirodalmi ajánlásokkal segítjük a tehetséggondozásban dolgozó pedagógusokat.hu_HU
dc.formattext/xmlhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherBME Tanárképző Központhu_HU
dc.rightsA szerző nevének feltüntetése mellett nem kereskedelmi céllal szabadon másolható terjeszthető megjelentethető és előadható de nem módosítható.hu_HU
dc.subjecttehetség fogalomhu_HU
dc.subjecttehetség modellekhu_HU
dc.subjecttehetségazonosításhu_HU
dc.subjectfelismeréshu_HU
dc.subjectfejlesztéshu_HU
dc.subjecttehetséggondozás módszereihu_HU
dc.subjectszakmai képzésekhu_HU
dc.subjectképességhu_HU
dc.subjectmegfeleléshu_HU
dc.subjectteljesítményhu_HU
dc.subjecttehetséggondozás kiépítésének rendszerehu_HU
dc.subjecttehetséggondozás válogatott szakirodalmahu_HU
dc.titleA tehetséggondozás elméleti és módszertani kérdései a szakmai pedagógusképzésébenhu_HU
dc.typeTexthu_HU
dtk.firpedagógusképzéshu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.01. Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika)hu_HU
dtk.playerscormplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztásokhu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés