Rövidített megjelenítés

dc.creatorK. Nagy Emesehu_HU
dc.date2015-07-16hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T10:34:33Z
dc.date.available2019-08-08T10:34:33Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3868
dc.descriptionA tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok, benne a hátrányos helyzetű, tanulásban leszakadt gyerekek iskolán belüli problémája, lemaradásuk kompenzálása csak az oktatás gyökeres megváltoztatásával, reformjával érhető el, ezért keresni kell azokat a tanítási módszereket, amelyek minden társadalmi csoport gyermekei számára megfelelnek. Magyarországon több újszerű pedagógiai módszer, jó gyakorlat ismert, de a meglévő pedagógiai módszerekkel a tanulókat nehéz iskolai sikerhez juttatni. Különösen igaz ez a szakképzésben résztvevő diákok esetében. A Komplex Instrukciós Program (KIP) arra hivatott, hogy elterjesszen egy, a heterogén tanulói csoportok nevelésére kiválóan alkalmas oktatási módszert, amelyben a kognitív képességek fejlesztés mellett nagy hangsúlyt kap a tanulók viselkedésének a formálása, a szocializáció is. A módszer egyaránt alkalmas a tanulásban lemaradt, az alulteljesítő, a megfelelő ütemben haladó és a tehetséges gyerekek együttnevelésére. Ezen kívül a programnak a pedagógusokra kifejtett hatása is érezhető, amely a tantestületen belüli pedagógiai kultúraváltásban mutatkozik meg. Az e-learning tananyag célja a közoktatási intézményekben a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportoknak az osztálytermi sikerességéhez történő hozzájárulás és az ezt célzó nevelő-oktató munka színvonalának emelése.hu_HU
dc.formattext/xmlhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherBME Tanárképző Központhu_HU
dc.rightsA szerző nevének feltüntetése mellett nem kereskedelmi céllal szabadon másolható terjeszthető megjelentethető és előadható de nem módosítható.hu_HU
dc.subjectKomplex Instrukciós Programhu_HU
dc.subjecthátrányos helyzethu_HU
dc.subjecthierarchiahu_HU
dc.subjectstátuszhu_HU
dc.subjectstátuszproblémahu_HU
dc.subjectinnovatív gondolkodáshu_HU
dc.subjectcsoportmunkahu_HU
dc.subjectszemélyre szabott differenciáláshu_HU
dc.subjectpedagógus megváltozott tanórai szerepehu_HU
dc.subjectóratervhu_HU
dc.titleKomplex Instrukciós Program a szakképző iskolákbanhu_HU
dc.typeTexthu_HU
dtk.firpedagógusképzéshu_HU
dtk.firbölcsészettudományhu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.01. Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika)hu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.02. Speciális oktatás (tehetség, tanulási nehézségek)hu_HU
dtk.playerscormplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztásokhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztások::37.02 A didaktika (oktatáselmélet) és módszertan általános kérdéseihu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés