Rövidített megjelenítés

dc.creatorDr. Simonics Istvánhu_HU
dc.date2015-08-25hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T10:34:41Z
dc.date.available2019-08-08T10:34:41Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3871
dc.descriptionA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által koordinált TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében fejlesztett elektronikus tananyag. A vezetési és szervezetfejlesztési kompetenciák jól alkalmazhatók a szakmai tanárképzésben. Az elektronikus tananyagban megjelenő ismeretek ugyanakkor jól hasznosíthatók a mérnökképzés választható tárgyainál és a tanártovábbképzésben is, ahol elsősorban a mentortanár-képzésben játszanak nagy szerepet. A vezetés, a csapatépítés a projektmenedzsment és a szervezetfejlesztés egymásra épülően kerül bemutatásra a tananyagban. Az egyes fogalmak megértéséhez gyakorlati példákkal is megismerkedhet a hallgató. Az itt bemutatott ismeretek a napi gyakorlatban adhatnak útbaigazítást, amikor egy pályázat előkészítésében, vagy a szervezet újragondolásában és fejlesztésében kap szerepet a hallgató. A tananyagban a sokszínű témakörök rövid bemutatására van lehetőség, ugyanakkor a megadott forrásanyagok, az internetes hivatkozások lehetőséget biztosítanak a további részletek megismerésére és feldolgozására is.hu_HU
dc.formatSCORMhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherÓbudai Egyetemhu_HU
dc.rightsDr. Simonics Istvánhu_HU
dc.subjectVezetési kompetenciákhu_HU
dc.subjectfunkcionális szervezethu_HU
dc.subjectmunka és időtanulmányokhu_HU
dc.subjectbürokratikus szervezetekhu_HU
dc.subjectcsoportképző tényezőkhu_HU
dc.subjectpozíciók és szerepekhu_HU
dc.subjectcsapatszellemhu_HU
dc.subjecttudáshu_HU
dc.subjecttapasztalathu_HU
dc.subjecttájékoztatáshu_HU
dc.subjectvezetői feladatokhu_HU
dc.subjectvezetési stílushu_HU
dc.subjectprojekthu_HU
dc.subjectprojektciklus elmélethu_HU
dc.subjectlogikai keretmátrix technikahu_HU
dc.subjectobjektíven ellenőrizhető mutatókhu_HU
dc.subjectmonitoring eszközökhu_HU
dc.subjectmérföldkőhu_HU
dc.subjecterőforráshu_HU
dc.subjectkockázatelemzéshu_HU
dc.subjectfenntarthatósághu_HU
dc.subjectpályázati felhíváshu_HU
dc.subjectgyakran ismételt kérdésekhu_HU
dc.subjectszervezeti kultúrahu_HU
dc.subjectszervezetfejlesztéshu_HU
dc.subjectszervezeti struktúrákhu_HU
dc.titleVezetési kompetenciák fejlesztése a szakmai tanárképzésbenhu_HU
dc.typeTexthu_HU
dtk.firpedagógusképzéshu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.01. Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika)hu_HU
dtk.playerscormplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztásokhu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés