Rövidített megjelenítés

dc.contributorJuhász Andráshu_HU
dc.creatorFőzy Istvánhu_HU
dc.creatorIlly Judithu_HU
dc.creatorJenei Péterhu_HU
dc.creatorJuhász Andráshu_HU
dc.creatorTasnádi Péterhu_HU
dc.creatorWiener Csillahu_HU
dc.date2015-08-03hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T10:35:15Z
dc.date.available2019-08-08T10:35:15Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3884
dc.descriptionA jegyzet egy nagy terjedelmű és széles spektrumú szakmódszertani oktatási szakanyag első része. A fizikatanítás céljainak és feladataink összefoglalásával indul, majd áttekinti a tanítási folyamat bemeneti szabályzását jelentő tantervi szinteket. Ezután a fizika tematikus fejezetei közül, a fogalmak kialakítása és szemléletformálás szempontjából döntő jelentőségű mechanika és a hőtan témaköreit tekinti át, a középiskolai tanítás nézőpontjából. A két klasszikus terület fogalmai adják az alapokat a további nagy témák, különösen a modern fizika megértéséhez. Kiemelten foglalkozunk a fogalmilag nehéz, gyakran félreértett illetve tévképzetekkel terhelt anyagrészekkel. Részletesen tárgyaljuk az egyes tartalmak tanításának lehetséges alternatíváit, különös tekintettel a különböző szempontú differenciálás szükségességére, illetve lehetőségére. A jegyzetben nagy hangsúlyt kap a jelenségek bemutatása, a kísérletezés, a fizikai gondolkodás fejlesztésében alapvető feladat- és problémamegoldás módszertani tárgyalása, és a fizika gyakorlati alkalmazásának bemutatása. Igyekszünk sok gyakorlati példát, kísérletet, a diákokat motiváló érdekességet bemutatni. A jegyzetben részletesen foglalkozunk a tanári munka szaktárgyi vonatkozású gyakorlati feladataival (pl. a számonkérés szerepe, a tanulói munka értékelése, tankönyv, füzet, tábla használata, számítógép és a multimédia alkalmazásai, az iskolai szertár és előadó karbantartása és fejlesztése, iskolán kívüli fizikatanítás lehetőségei, stb.) Az elektronikus jegyzet hipertex formátuma erre a tartalmi sokrétűségre különösen jó lehetőségeket kínál. A jegyzet fő tárgyalásvonalához elágazásszerűen kapcsolódnak a kiegészítésre szánt részletek, illetve interneten keresztül behívható dokumentumok, cikkek. A TÁMOP támogatásával készült első jegyzetrészt, az interneten hasonlóan nyilvános második rész követi, ami folytatja a középiskolai fizika további témaköreinek részletes tárgyalását.hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherEötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
dc.rightsEötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
dc.subjectfizikatanításhu_HU
dc.subjectszakmódszertanhu_HU
dc.subjectfizikai törvényekhu_HU
dc.subjectfizikai fogalmakhu_HU
dc.subjectfizikai kísérletekhu_HU
dc.subjectfeladat- és problémamegoldáshu_HU
dc.subjectIKThu_HU
dc.subjecta fizika gyakorlati alkalmazásaihu_HU
dc.subjectdifferenciált oktatás módszereihu_HU
dc.subjectismeretterjesztéshu_HU
dc.titleSzámítógép, Internet a fizika tanításábanhu_HU
dc.typeTexthu_HU
dtk.firtermészettudományhu_HU
dtk.firinformatikahu_HU
dtk.oecd01. Természettudományok::01.03. Fizikai tudományokhu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.01. Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika)hu_HU
dtk.oecd01. Természettudományok::01.02. Számítás- és információtudomány::01.02.01. Számítástudomány, információtudomány és bioinformatikahu_HU
dtk.playerpdfplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Eötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
dtk.size160 p.hu_HU
dtk.typebookhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::004 Számítógép-tudomány. Számítástechnika. Adatfeldolgozás::004.5 Ember-számítógép kölcsönhatás. Ember-gép interfész. Felhasználói felület. Felhasználói környezethu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztásokhu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés