Rövidített megjelenítés

dc.contributorM. Pintér Tiborhu_HU
dc.creatorDr. Géczi-Laskai Judithu_HU
dc.date2015-09-11hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T10:36:00Z
dc.date.available2019-08-08T10:36:00Z
dc.identifierISBN 978-963-284-607-1hu_HU
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3902
dc.descriptionA technika, életvitel és gyakorlat tantárgy hagyományai több évszázadosak. A fellelhető szakirodalma javarészt elavult, a mai iskolai igényekhez nem releváns. A téma oktatásához, a korábbi forrásmunkák (rész)összegzésére, ill. megújuló módszertani kiegészítésére vállalkozik a Kézművesség c. jegyzet. A tantárgytörténet áttekintésével kiderül, hogy a jelen hasonló prózai problémákat vet fel, mint a korábbi, és az általános iskoláknak a mindennapi életre (munkára) való felkészülést és az ehhez szükséges gyakorlati és hasznosítható tudás megszerzését kell(ett) biztosítania, csak korszerűbb rendszerű, átalakított tematikával. A kiadvány hosszú távú törekvése, hogy a tantárgy általános módszertani jellemzése után a műveltségterület valamennyi szegmensét érintse. A jegyzet, a kerettantervben nóvumként megjelenő ún. kézműves intelligencia kapcsán - az 5-6. évfolyamon tanítható néphagyományokat felelevenítő kézművességből válogat. Régi/új kérdés a napi gyakorlatban, hogy fő, vagy melléktantárgy-e a tantárgyunk, fontosak-e a célkitűzései és az előirányzott tevékenységei, ill. az elmélet, vagy a gyakorlat a fontosabb. A társtudományok támogatása, a szakmetodikai alapvetések, tantárgypedagógiai lehetőségek, a tanóraszervezés kérdései mind azt célozzák meg, hogy egy jól követhető, tevékenység centrikus lehetőséget kínáljunk a népi tárgykultúra segítségével (akár a technikai/tárgyi kultúra, vagy a vizuális kommunikáció/tárgyi kultúra a domináns). A tanulási folyamatban a tevékenykedtetés nem vihető át a kétkezi munka és az érzékszervek által szerzett tapasztalatok kihagyásával csupán a gondolati síkra, mert a virtuális világ élményei nem elegendők!hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherEötvös Lorónd Tudományegyetemhu_HU
dc.rightsEötvös Lorónd Tudományegyetemhu_HU
dc.subjecttechnika-életvitel-gyakorlathu_HU
dc.subjecttantárgyi hagyományokhu_HU
dc.subjectmódszertani kiegészítéshu_HU
dc.subjectreleváns szakirodalomhu_HU
dc.subjectkézművességhu_HU
dc.subjecttárgy-hu_HU
dc.subjectkörnyezet-hu_HU
dc.subjecttárgyi kultúrahu_HU
dc.subjectnéphagyományhu_HU
dc.subjecttantárgyköziséghu_HU
dc.subjectvirtuális élmény/tevékenykedtetéshu_HU
dc.titleKézművességhu_HU
dc.typeTexthu_HU
dtk.firpedagógusképzéshu_HU
dtk.firművészethu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.01. Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika)hu_HU
dtk.oecd06. Bölcsészettudományok::06.04. Művészetek (művészetek, művészettörténet, előadóművészetek, zene)hu_HU
dtk.playerpdfplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Eötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
dtk.size116 p.hu_HU
dtk.subtitlea technika, gyakorlat és életvitel tantárgy módszertani segédanyagahu_HU
dtk.typebookhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::006 Termékek, eljárások, súlyok, mértékegységek és az idő szabványosítása::67 Különféle iparágak és mechanikai technológiák. Kézművességhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztásokhu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés