Rövidített megjelenítés

dc.contributorBerczelédi Rékahu_HU
dc.creatorRevákné Dr. Markóczi Ibolyahu_HU
dc.date2015-08-03hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T10:36:09Z
dc.date.available2019-08-08T10:36:09Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3906
dc.description1. fejezet: A problémamegoldás módszertani kérdései a biológia órán: A fejezet kiindulópontként definiálja a természettudományos problémamegoldás fogalmát. Ismerteti a problémák típusait, a problémamegoldás kutatásának és tanításának rövid történetét. A természet megismerési kompetencia fontos elemeként keresi a kapcsolatot a fejlesztés módszertana és a tantervi célok között. Részletesen, példákkal alátámasztva mutatja be, melyik életkorban, milyen módszerekkel, hogyan lehet a problémamegoldást fejleszteni (IBL, PBL, projektmódszer, problémacentrikus tanítás, kísérletezés, kutatámódszer, problémafeladatok, a megoldási folyamat explicit fejlesztésének kapcsolata a problémamegoldás fejlesztésével). Röviden értékeli a problémamegoldás fejlesztését célzó eddigi pedagógiai kísérletek hatékonyságát, és azt, hogy a problémamegoldás mikro-és makrostrukturájának fejlődését milyen módon tudjuk ellenőrizni és értékelni a biológia órán. 2. fejezet: A metakognitív képességek fejlesztése a biológiatanításban:A metakogníció fogalmának bemutatása után ismertetünk néhány olyan kísérletet, ami segít megérteni a metakogníció fejlesztésének módszerét az iskolában. Példákat mutatunk be a metakognitív tudás és metakognitív tapasztalat egyes összetevőinek kialakítására és megerősítésére a biológia tanításának módszerein keresztül. Magyarázzuk az explicit és implicit fejlesztés közötti különbségeket, és konkrét, már kipróbált tanítási és tanulási módszerekkel támasztjuk alá a metakogníció taníthatóságát. Rámutatunk arra is, mi a haszna abból az adott tanulónak, ha ezt a képességét is fejlesztjük. 3. fejezet: A modellezés módszertana:Ebben a fejezetben a modellezést két aspektusból közelítjük meg. Egyrészt, mint a szemléltetés segédmódszerét, amely az adott ismeret elsajátításában, a megértést segítve része a tanulás folyamatának. Másrészt, mint az adott tanítási óra (órák) fő didaktikai feladatát, amelyben a modellezés, mint speciális módszer és képességegyüttes jelenik meg. Ez utóbbi a tanítási óráknak is sajátos jelleget ad, új típusú tanóra, a modellező óra fogalmát vezeti be. Egy ilyen modellező órának más a célja, felépítése és logikai sorrendje is a hagyományos, frontális tanórákhoz képest. A modellezés, mint módszer, különböző fokozatokat hordoz magában a különböző modell típusok és az azok elkészítésére, megalkotására vonatkozó tanár-tanuló interakciók mértéke miatt, amelyben lényeges szerepe van a tanulók életkorának is.hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherEötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
dc.rightsEötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
dc.rightsRevákné Dr. Markóczi Ibolyahu_HU
dc.subjectbiológiatanításhu_HU
dc.subjectszakmódszertanhu_HU
dc.subjectoktatási módszerekhu_HU
dc.subjectdifferenciált oktatáshu_HU
dc.subjectproblémamegoldáshu_HU
dc.subjectIBLhu_HU
dc.subjectPBLhu_HU
dc.subjectmetakognitív képességekhu_HU
dc.subjectmodellezéshu_HU
dc.titleKépességek fejlesztése a biológiatanításban: problémamegoldás, modellezés, metakogníció és a motivációhu_HU
dc.typeTexthu_HU
dtk.firpedagógusképzéshu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.01. Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika)hu_HU
dtk.playerpdfplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Eötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
dtk.size56 p.hu_HU
dtk.typebookhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztásokhu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés