Rövidített megjelenítés

dc.creatorDr. habil. Tóth Péterhu_HU
dc.date2014-11-27hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T10:36:28Z
dc.date.available2019-08-08T10:36:28Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3913
dc.descriptionA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által koordinált TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében fejlesztett elektronikus tananyag. Az elektronikus tananyag három modulban tárgyalja a gépészeti és mechatronikai tárgyak oktatásának módszertani kérdéseit. Az első modul áttekintést ad a módszertan tárgyáról, kapcsolatrendszeréről és a szakmódszertani kompetenciákról, a második modul bemutatja a gépszerkezettani tárgyak helyét és szerepét a szakképzésben. A második modul ismerteti az induktív és deduktív gondolkodás ismeretelméleti alapjait, a síkmértani szerkesztések kapcsán összeveti a kétféle tananyag-fejlesztési módot, az algoritmusok tanulási folyamatban játszott szerepét, továbbá a szakrajz és a geometria kapcsolatrendszerét. A harmadik modul a képességek fejlesztési módszereit taglalja a gépészeti és mechatronikai tárgyak oktatása kapcsán, értelmezi a téri-vizuális képességeket, valamint a gondolkodási műveletek szerepét a vizsgált tárgyak oktatási folyamatában.hu_HU
dc.formatapplication/ziphu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherÓbudai Egyetemhu_HU
dc.rightsDr. habil. Tóth Péterhu_HU
dc.sourceÓbudai Egyetemhu_HU
dc.subjectoktatási stratégiahu_HU
dc.subjectmódszerhu_HU
dc.subjectkerettantervhu_HU
dc.subjectkompetencia elvhu_HU
dc.subjectinduktív és deduktív gondolkodáshu_HU
dc.subjectalgoritmus és algoritmikus gondolkodáshu_HU
dc.subjectobjektív és szubjektív vizuális közléshu_HU
dc.subjectleképezéshu_HU
dc.subjectgeometriai transzformációkhu_HU
dc.subjectábrázoló geometriahu_HU
dc.subjectMonge-féle vetületi ábrázoláshu_HU
dc.subjecttéri-vizuális képességekhu_HU
dc.subjectgondolkodási műveletekhu_HU
dc.titleSzakmódszertan – gépészet-mechatronika szakirányhu_HU
dc.typeTexthu_HU
dtk.firpedagógusképzéshu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.01. Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika)hu_HU
dtk.playerscormplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztások::37.01 A nevelés és oktatás alapjai, elmélete. Oktatáspolitika stb.hu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztások::37.02 A didaktika (oktatáselmélet) és módszertan általános kérdéseihu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés