Rövidített megjelenítés

dc.creatorDr. habil. Tóth Péterhu_HU
dc.date2015-07-20hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T10:36:44Z
dc.date.available2019-08-08T10:36:44Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3919
dc.descriptionA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által koordinált TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében fejlesztett elektronikus tananyag. Jelen elektronikus tananyag szakmai tanárok osztálytermi munkájának támogatására született. Alapvetően két részre bontható: oktatástechnika, oktatástechnológia. Az első részben áttekintésre kerülnek mindazok a digitális eszközök, amelyeket a gyakorló tanár a tanteremben alkalmazhat, illetve az órán használt szemléltető eszközök fejlesztéséhez szükségeltetik. Áttekintésre kerül például a digitális fényképezőgép, a szkenner, a videokamera, a projektor, a dokumentumkamera vagy a mikrofon felépítése, működése, legfontosabb jellemzői. Mindezek lehetővé teszik azok tanórára való szakszerű előkészítését, illetve alkalmazását. E technikai eszközök mint ahogy az informatikai eszközök általában, igen gyorsan fejlődnek, újabb és újabb típusok jelennek meg, majd válnak elavulttá. E jegyzet e technika fejlődés egy pillanatnyi állapotát kívánja bemutatni, felhasználva a szakirodalom széles spektrumát, beleértve az internetes forrásokat is. A tananyag második nagy tartalmi egysége a szakmai órákon alkalmazott szemléltetőeszközök fejlesztéséhez használható programok legfontosabb műveleteit mutatja be. Nem cél e szoftverek széleskörű ismertetése, mert arra számos szakkönyv és internetes forrás áll rendelkezésre. Cél viszont olyan rövid, tömör ismeret nyújtása, ami révén a pedagógusok gyorsan és egyszerűen képesek szemléltetőanyagokat készíteni az órájukra. Ennek jegyében bemutatásra kerül a kép-, a video- és hangszerkesztés, továbbá az ábra- és animációkészítés. Megismerjük a prezentációkészítés legfontosabb műveleteit és szempontjait.hu_HU
dc.formatSCORMhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherÓbudai Egyetemhu_HU
dc.rightsDr. habil. Tóth Péterhu_HU
dc.subjectdigitális képalkotáshu_HU
dc.subjectdigitalizáláshu_HU
dc.subjectveszteséges tömörítéshu_HU
dc.subjectdigitális fényképezőgéphu_HU
dc.subjectvideokamerahu_HU
dc.subjectoktatófilmhu_HU
dc.subjectaudiodigitalizáláshu_HU
dc.subjectinteraktív táblahu_HU
dc.subjectprojektorhu_HU
dc.subjectképszerkesztéshu_HU
dc.subjectábrakészítéshu_HU
dc.subjectvideoszerkesztéshu_HU
dc.subjecthangszerkesztéshu_HU
dc.titleAz osztálytermi tanítás oktatástechnológiájahu_HU
dc.typeTexthu_HU
dtk.firpedagógusképzéshu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.01. Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika)hu_HU
dtk.playerpdfplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztásokhu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés