Rövidített megjelenítés

dc.creatorDr. habil. Tóth Péterhu_HU
dc.date2015-09-10hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T10:37:09Z
dc.date.available2019-08-08T10:37:09Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3929
dc.descriptionA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által koordinált TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében fejlesztett elektronikus tananyag. A polgári és biztonságvédelmi szakirányú mérnöktanár elsősorban műszaki jellegű alapozó tárgyak, illetve a szakirányának megfelelő szakmai tárgyak oktatására kap felkészítést. E szakmódszertan keretében a hallgató bepillantást nyer az általa oktatható szakmai alapozó tárgyak (pl. munka- és biztonságvédelem, gépelemek, szakrajz) tartalmi sajátosságaiba, megismerkedik szakoktatás rendszerével. A tananyag-feldolgozást konstruktív körfolyamatnak tekintve, egyes konkrét tananyag tartalmakat felhasználva áttekintjük annak főbb fázisait és az alkalmazható módszerek, stratégiák körét. Érintjük a gondolkodási műveletek és a tanulási motiváció kérdéskörét, az utolsó két modulban pedig konkrét példákon keresztül a céltudatos tanulást és az ismeretek összekapcsolását elősegítő, az ismeretek ténybeliségét adó, az ismeretszerzést és azok alkalmazását elősegítő, a rendszerezés és rögzítés, valamint az ellenőrzés és értékelés módszereit tekintjük át. A bemutatott példák a műszaki alapozó tárgyak köréből kerülnek ki, amik összhangban vannak az e szakirányos mérnöktanár-képzésben résztvevők által oktatott tárgyakkal.hu_HU
dc.formatapplication/ziphu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherÓbudai Egyetemhu_HU
dc.rightsDr. habil. Tóth Péterhu_HU
dc.subjectszakmódszertanhu_HU
dc.subjectszakmai tanárképzéshu_HU
dc.subjectszakmai alapozó oktatáshu_HU
dc.subjectszakképzéshu_HU
dc.subjectkerettantervhu_HU
dc.subjectmunka és biztonságvédelemhu_HU
dc.subjecttanári kompetenciákhu_HU
dc.subjectoktatási stratégiákhu_HU
dc.subjectképességfejlesztéshu_HU
dc.titleSzakmódszertan – polgári és biztonságvédelmi szakirányhu_HU
dc.typeTexthu_HU
dtk.firpedagógusképzéshu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.01. Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika)hu_HU
dtk.playerscormplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztások::37.01 A nevelés és oktatás alapjai, elmélete. Oktatáspolitika stb.hu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztások::37.02 A didaktika (oktatáselmélet) és módszertan általános kérdéseihu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés