Rövidített megjelenítés

dc.creatorDaiki Tennóhu_HU
dc.creatorSiegler Gáborhu_HU
dc.creatorSzlávi Péterhu_HU
dc.creatorZsakó Lászlóhu_HU
dc.date2012-11-25hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T10:37:30Z
dc.date.available2019-08-08T10:37:30Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3937
dc.descriptionEbben a tananyag számítógépes szimulációval foglalkozunk. Ennek érdekében áttekintjük a szimulációs megismerés folyamatát, a szimulációs programok szerkezetét, típusaikat. Ezután szimulációs programok felépítésével, az ún. keretmodellekkel foglalkozunk. Definiáljuk az elemi modelleket, szerepüket a szimuláció megalapozásában és megértésében. Elemi növekedési modellek kapcsán ismertetjük a korlátlan és korlátozott növekedési modelleket. Foglalkozunk a síkbeli modellek gyorsítási lehetőségeivel, a sejtautomata elvű modellekkel. Szimulációs modelleket alkotunk különböző természettudományokban (fizika, kémia, biológia). Fizikai modellek között foglalkozunk síkbeli gáz- és folyadékmodellekkel, felhőképződéssel. A kémiai modellek körében áttekintjük a reakciókinetikai modelleket és a mintázatképződési modelleket. A populációbiológia különböző területeivel foglalkozunk: populációdinamikával, demográfiával, ökológiával.hu_HU
dc.formatSCORMhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherEötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karhu_HU
dc.rightsSzlávi Péterhu_HU
dc.rightsZsakó Lászlóhu_HU
dc.subjectSzámítógépi szimulációhu_HU
dc.subjectmodellezéshu_HU
dc.titleModellezés és szimulációhu_HU
dc.typeInteractiveResourcehu_HU
dtk.firpedagógusképzéshu_HU
dtk.firinformatikahu_HU
dtk.oecd05. Társadalomtudományok::05.03. Oktatástudomány::05.03.01. Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika)hu_HU
dtk.oecd01. Természettudományok::01.02. Számítás- és információtudomány::01.02.01. Számítástudomány, információtudomány és bioinformatikahu_HU
dtk.playerscormplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Eötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
dtk.subtitleA szimuláció módszertanahu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::003 Írásrendszerek és írások::37 Nevelés és oktatás. Képzés::37.01/.09 Az oktatás és nevelés elmélete, alapelvei, módszerei és szervezete – speciális alosztásokhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::004 Számítógép-tudomány. Számítástechnika. Adatfeldolgozás::004.9 Alkalmazás-orientált számítógép alapú technikák::004.94 Szimulációhu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés