Rövidített megjelenítés

dc.creatorJuhász Bélahu_HU
dc.date2011-10-31hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T13:00:48Z
dc.date.available2019-08-08T13:00:48Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/7554
dc.descriptionNapjainkban a magyar társadalom egészségügyhöz való hozzáállása nagyon megosztottnak mondható. Bár az orvostudomány rengeteget fejlődött az elmúlt évszázadban, ez a fejlődés a különböző tudományterületeken eltérő módon történt. Elég végig gondolni azt, hogy a múlt század elején hány gyermeknek kellet meghalnia olyan fertőző betegségek és azok szövődményei miatt, amit a mai orvostudomány mellett megengedhetetlennek tartunk. A cardiovascuáris megbetegedések világszerte vezetik a halálozási statisztikát, azonban a mortalitási ráta szignifikáns csökkenést ért el a hosszú évek alatt. Hiszem azt, hogy ehhez nagyban hozzájárult a gyógynövények hatóanyagainak széleskörű analitikája és azok farmakológiai vizsgálata. Az elbizonytalanodott betegek és a szintetikus hatóanyagoktól való félelem megnövelte az öngyógyszerelés statisztikai mértékét és a „természetes hatóanyagok” felhasználását. A vegetatív idegrendszer megismerése és feltérképezése nagyban hozzá járult a konzervatív gyógyszertan tudásanyagának bővítéséhez, és ehhez nagyszámú gyógynövényből nyertek a kutatók hatóanyagot. A jegyzet megírása során törekedtem arra, hogy a hallgatók tisztán lássák azt, hogy a farmakológia tudományág fejlődése nagyon sokat köszönhetett a gyógynövényeknek, ill. a különböző drogoknak. A drog szó jelentésénél a jegyzet is a már megtanult farmakognóziai nomenklatúrát követi; azaz egy olyan gyógynövényből származó produktum, amelyből előállított hatóanyagot gyógyászati célra használnak. Ez a tankönyv semmiképpen sem helyettesítheti a gyógynövény és drogismeret tantárgy kötelező és ajánlott jegyzeteit, inkább az azokban foglalt ismeretek továbbviteléhez ajánlom. A szerkesztésből kitűnik, hogy a növények nem abc sorrendben, nem hatóanyag sorrendben, nem kémiai alkotók szerkezete szerint kerültek feldolgozásra, hanem betegségcsoportok szerint. Erre azért volt szükség, mert a graduális hallgatók és rezidensek visszajelzései alapján a curriculumukban hiányterület a fitofarmakológia és fitoterápia betegségcsoportok szerinti osztályozása és elemzése. A tankönyv megírásakor sokat gondolkodtam azon, hogy a tankönyv milyen mélységben legyen ismétlés és milyen mértékben újdonság. Nagyon fontosnak tartottam, hogy az anatómiai, élettani, biokémiai, patológiai, patofiziológiai, farmakológiai alapok újra megbeszélésre kerüljenek. Nemcsak azon gondolat miatt, hogy „az ismétlés a tudás atyja”, hanem amiatt is, hogy több felsőoktatási rendszer tematikájában átfedéseket hoznak létre annak érdekében, hogy az elengedhetetlenül fontos információkkal a hallgató minél többször találkozzon, így a tudása biztosabbá és megalapozottabbá válik. Az alapok áttekintése után ismertettem azokat a gyógynövényeket, amelyek az adott betegségcsoportban hatékonynak bizonyultak. Ekkor merült fel bennem a másik nagy kérdés, hogy mely gyógynövényeket ismertessem a jegyzetben. Végül arra az elhatározásra jutottam, hogy azokat a növényeket tárgyalom, amelyek farmakológiai hatásai tudományosan is megalapozottak és alátámasztottak. Ehhez javarészt PubMed-en megtalálható neves és elismert impaktos folyóiratokat használtam fel, ahol konkrét hatásmechanizmusokkal és szignál-transzdukciós útvonallakkal támasztják alá az egyes drogok hatásmechanizmusait. Néha, bár szomorúsággal töltött el, azonban ki kellett hagynom olyan gyógynövények ismertetését, amire nem találtam tudományos bizonyítékot, mert csupán a népi gyógyászat említésére hagyatkozik. Azonban félreértés olyan tekintetbe ne essék, hogy a népi gyógyászatnak és megfigyelésnek nagyon sokat köszönhet a tudomány, hiszen sok növény köszönheti terápiás létjogosultságát az empírián alapuló információknak, amelyek tárgyalásra vagy említésre is kerültek. További kérdés, hogy egy ilyen típusú jegyzet megírásakor mennyire bonyolódhatunk bele a tudományos munka világába és annak alapjaiba. Ebben a kérdésben már nem mertem magamban dönteni, azonban a szimpóziumokon és workshopokon folytatott eszmecserékből egyértelműen kitűnt, hogy főleg azon kutatási részt lehet hitelesen és részletesebben ismertetni, amelyel a tanszéki kutatócsoport foglalkozik. Ezek a tudományterületi témák talán túlságosan is részletesen lettek prezentálva, bár Szentágothai professzor sorait elővéve, ha sokat tanulunk abból legalább büntetlenül felejthetünk. A gyógynövények előfordulása, komponenseinek, farmakológiai hátterének ismertetése mellett fontosnak tartottam, hogy a gyógynövény kivonata vagy annak komponense milyen gyógyszerben vagy gyógyhatású termékben fordul elő. Ezzel a jegyzet elérheti azt a célját is, hogy az expediálásban résztvevő gyógyszerészhallgató az évek során megtanult alapokat végre rendszerezheti. A gyógyszerek és gyógyhatású termékek, teák, stb. képek formájában is feltöltésre kerültek, hiszen a vizuális látvány szintén a bevésődés egyik alappillére. A jegyzetet ajánlom az 5. éves hallgatóságnak, rezidenseknek, expediáló szakgyógyszerészeknek és mindazoknak, akik szeretik a gyógynövényeket és a farmakológiát.hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherDebreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszékhu_HU
dc.sourceeredetihu_HU
dc.subjectfitoterápiahu_HU
dc.subjectfitofarmakológiahu_HU
dc.subjectgyógyszertanhu_HU
dc.subjectgyógynövényhu_HU
dc.titleSzemelvények a fitofarmakológia és fitoterápia tárgykörébőlhu_HU
dc.typeTexthu_HU
dtk.firorvos- és egészségtudományhu_HU
dtk.oecd03. Orvos- és egészségtudomány::03.01. Általános orvostudomány::03.01.06. Farmakológia és gyógyszerészethu_HU
dtk.playerpdfplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0006 Debreceni Egyetemhu_HU
dtk.size274 phu_HU
dtk.typebookhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::006 Termékek, eljárások, súlyok, mértékegységek és az idő szabványosítása::061 Szervezetek, testületek és más együttműködési formák::615 Gyógyszertan. Farmakológia. Terapeutika. Toxikológiahu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés