Rövidített megjelenítés

dc.contributorBME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karhu_HU
dc.creatorHórvölgyi Zoltánhu_HU
dc.date2011-09-30hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T13:14:43Z
dc.date.available2019-08-08T13:14:43Z
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/7776
dc.descriptionA tananyag tizenkét fejezetre tagolódik. A kolloidika újkori történetét ismertető bevezető részt a kolloid rendszerek több szempont szerinti csoportosítását és jelentőségüket bemutató fejezet követi. Az ezt követő két rész a diszperz rendszerek termodinamikai és kinetikai stabilitását valamint előállításuknak alapjait ismerteti. Az ötödik és hatodik fejezetben a kolloid részecskék alakjának és méretének jellemzése és vizsgálati módszereik kerülnek bemutatásra. A kolloid rendszerek reológiai viselkedését leíró fejezet a reológiai alapfogalmak mellett a híg diszperziók és makromolekulás oldatok viszkozitását, valamint a tömény diszperziók reológiáját is tárgyalja. A nyolcadik és kilencedik fejezetek az egyes határfelületeken lejátszódó jelenségeket és a folyadék-gáz, szilárd-gáz és szilárd-folyadék határfelületi adszorpciót mutatják be. Az asszociációs kolloidokat bemutató fejezetben ezen kolloid rendszereket felépítő amfipatikus molekulákról, a micellák keletkezéséről és típusairól, valamint az asszociációs kolloid oldatokra jellemző jelenségekről olvashatunk. A habok és emulziók – gyakorlati fontosságuk miatt – külön fejezetben (a tizenegyedikben) kerülnek ismertetésre. Ez a fejezet foglalkozik előállításuk, stabilitásuk, valamint megszűnésük fontosabb körülményeivel, és röviden tárgyalja a fontosabb vizsgálati módszereket. Az utolsó fejezet a kolloidkémia és nanotechnológia kapcsolatát ismerteti. Itt olvashatunk a nanotechnológia kialakulásáról, betekintést nyerünk a kolloidális önszerveződési folyamatokba, speciális tulajdonságokkal rendelkező nanorészecskék és nanoszerkezetű, vékony bevonatok előállításának kolloidkémiai módszereibe, és megismerhetjük a fontosabb nanoanyagokat.hu_HU
dc.formatapplication/pdfhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherTypotex Kiadóhu_HU
dc.rightsDr. Hórvölgyi Zoltánhu_HU
dc.rightsBME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékhu_HU
dc.sourceISBN 978-963-279-467-9hu_HU
dc.subjectkolloid rendszerekhu_HU
dc.subjectmikrofázishu_HU
dc.subjectmicellahu_HU
dc.subjectmakromolekulahu_HU
dc.subjectkolloidstabilitáshu_HU
dc.subjectaggregációhu_HU
dc.subjectgélesedéshu_HU
dc.subjectpeptizáláshu_HU
dc.subjectnukleációhu_HU
dc.subjectreológiahu_HU
dc.subjecthatárfelülethu_HU
dc.subjectadszorpcióhu_HU
dc.subjectnanorészecskehu_HU
dc.subjectnanoszerkezethu_HU
dc.subjectnanotechnológiahu_HU
dc.titleA nanotechnológia kolloidkémiai alapjaihu_HU
dc.typetexthu_HU
dtk.firműszakihu_HU
dtk.firtermészettudományhu_HU
dtk.oecd01. Természettudományok::01.04. Kémiai tudományokhu_HU
dtk.playerpdfplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0028 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhu_HU
dtk.subtitleegyetemi tananyaghu_HU
dtk.typebookhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::005 Menedzsment::54 Kémia. Kristálytan. Ásványtanhu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::006 Termékek, eljárások, súlyok, mértékegységek és az idő szabványosítása::62 Mérnöki tudományok. Technika általábanhu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés