Rövidített megjelenítés

dc.contributorINNOCENTER Kft.hu_HU
dc.creatorFegyverneki Sándorhu_HU
dc.date2011-06-30hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T13:52:52Z
dc.date.available2019-08-08T13:52:52Z
dc.identifierGEMAK6831Bhu_HU
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/8500
dc.descriptionE-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Valószínűség-számítás és matematikai statisztika tantárgyához. A véletlen kísérlet leírásának matematikai modellje. Eseményalgebra. A valószínűség fogalma. Klasszikus valószínűségi mező. Kombinatorika. Geometriai valószínűségi mező. Feltételes valószínűség. Események függetlensége. Valószínűségi változók, eloszlás, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény, numerikus jellemzők. Néhány nevezetes eloszlás és tulajdonságai. Véletlen vektorok és jellemzésük. Feltételes eloszlás- és sűrűségfüggvény. Független valószínűségi változók. Valószínűségi változók minimumának és maximumának eloszlása. A nagy számok törvényei. Centrális határeloszlás-tételek. Statisztikai mező. A minta, mintavételi eljárások, mintajellemzők. Adatgyűjtési technikák. Tapasztalati eloszlásfüggvény, Glivenko-tétel. Sűrűséghisztogram készítése. Pontbecslések, torzítatlanság, hatásosság, konzisztencia, elégségesség. Cramér-Rao egyenlőtlenség. Intervallumbecslés. A hipotézisvizsgálat alapjai. Neyman-Pearson lemma, monoton likelihood próbák. Többdimenziós normális eloszlás és kapcsolt módszerek. Korreláció- és regresszióanalízis. Regressziós vizsgálatok. Lineáris legkisebb négyzetek és regresszió számítása. Általánosított lineáris regresszió. Robusztus statisztikai módszerek. Kiugró értékek meghatározása. Szimuláció: alapvető fogalmak, pszeudo véletlenszámok generálása, transzformációja. Monte Carlo-módszerek. Alkalmazások, esettanulmányok. A minőségbiztosítás statisztikai alapjai, méréskiértékelés.hu_HU
dc.formatapplication/ziphu_HU
dc.formatSCORM 2004 (3rd ed.) PIFhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherMiskolci Egyetem Földtudományi Karhu_HU
dc.rightsMiskolci Egyetem Földtudományi Karhu_HU
dc.subjectKombinatorikahu_HU
dc.subjectGlivenko-tételhu_HU
dc.subjectCramér-Rao egyenlőtlenséghu_HU
dc.subjectNeyman-Pearson lemmahu_HU
dc.subjectMonte Carlo-módszerekhu_HU
dc.titleValószínűség-számítás és matematikai statisztikahu_HU
dc.typeInteractiveResourcehu_HU
dtk.firtermészettudományhu_HU
dtk.oecd01. Természettudományok::01.01. Matematika::01.01.02. Statisztika és valószínűséghu_HU
dtk.oecd01. Természettudományok::01.01. Matematika::01.01.01. Elméleti és alkalmazott matematikahu_HU
dtk.playerscormplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0033 Miskolci Egyetemhu_HU
dtk.size4.17 MBhu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::005 Menedzsment::51 Matematika::519.2 Valószínűségelmélet. Matematikai statisztikahu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés