Rövidített megjelenítés

dc.contributorINNOCENTER Kft.en_EN
dc.creatorFegyverneki Sándoren_EN
dc.date2011-06-30en_EN
dc.date.accessioned2019-08-08T14:00:46Z
dc.date.available2019-08-08T14:00:46Z
dc.identifierGEMAK6831B-ENen_EN
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/8657
dc.descriptionE-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Probability Theory and Mathematical Statistics tantárgyához. A véletlen kísérlet leírásának matematikai modellje. Eseményalgebra. A valószínűség fogalma. Klasszikus valószínűségi mező. Kombinatorika. Geometriai valószínűségi mező. Feltételes valószínűség. Események függetlensége. Valószínűségi változók, eloszlás, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény, numerikus jellemzők. Néhány nevezetes eloszlás és tulajdonságai. Véletlen vektorok és jellemzésük. Feltételes eloszlás- és sűrűségfüggvény. Független valószínűségi változók. Valószínűségi változók minimumának és maximumának eloszlása. A nagy számok törvényei. Centrális határeloszlás-tételek. Statisztikai mező. A minta, mintavételi eljárások, mintajellemzők. Adatgyűjtési technikák. Tapasztalati eloszlásfüggvény, Glivenko-tétel. Sűrűséghisztogram készítése. Pontbecslések, torzítatlanság, hatásosság, konzisztencia, elégségesség. Cramér-Rao egyenlőtlenség. Intervallumbecslés. A hipotézisvizsgálat alapjai. Neyman-Pearson lemma, monoton likelihood próbák. Többdimenziós normális eloszlás és kapcsolt módszerek. Korreláció- és regresszióanalízis. Regressziós vizsgálatok. Lineáris legkisebb négyzetek és regresszió számítása. Általánosított lineáris regresszió. Robusztus statisztikai módszerek. Kiugró értékek meghatározása. Szimuláció: alapvető fogalmak, pszeudo véletlenszámok generálása, transzformációja. Monte Carlo-módszerek. Alkalmazások, esettanulmányok. A minőségbiztosítás statisztikai alapjai, méréskiértékelés.en_EN
dc.formatapplication/zipen_EN
dc.formatSCORM 2004 (3rd ed.) PIFen_EN
dc.languageenen_EN
dc.publisherMiskolci Egyetem Földtudományi Karen_EN
dc.rightsMiskolci Egyetem Földtudományi Karen_EN
dc.subjectKombinatorikaen_EN
dc.subjectGlivenko-tételen_EN
dc.subjectCramér-Rao egyenlőtlenségen_EN
dc.subjectNeyman-Pearson lemmaen_EN
dc.subjectMonte Carlo-módszereken_EN
dc.subjectProbability Theoryen_EN
dc.subjectCombinatorial Analysisen_EN
dc.subjectBasic Probability Theoryen_EN
dc.subjectRandom Variables and their Characteristicsen_EN
dc.subjectRandom Vectorsen_EN
dc.subjectInequalities and Basic Limit Theoremsen_EN
dc.titleProbability Theory and Mathematical Statisticsen_EN
dc.typeInteractiveResourceen_EN
dtk.firNatural Scienceen_EN
dtk.oecd01. Natural sciences::01.01. Mathematics::01.01.02. Statistics and probabilityen_EN
dtk.playerscormplayeren_EN
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0033 Miskolci Egyetemen_EN
dtk.size1.29 MBen_EN
dtk.typeelearningen_EN
dtk.udc---- MAIN TABLES::0 SCIENCE AND KNOWLEDGE. ORGANIZATION. COMPUTER SCIENCE. INFORMATION. DOCUMENTATION. LIBRARIANSHIP. INSTITUTIONS. PUBLICATIONS::005 Management::51 Mathematics::519.2 Probability. Mathematical statisticsen_EN


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés