Rövidített megjelenítés

dc.contributorINNOCENTER Kft.hu_HU
dc.creatorKovács Endrehu_HU
dc.creatorParipás Bélahu_HU
dc.date2011-06-30hu_HU
dc.date.accessioned2019-08-08T14:01:39Z
dc.date.available2019-08-08T14:01:39Z
dc.identifierGEFIT6102hu_HU
dc.identifier.urihttp://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/8674
dc.descriptionE-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Fizika II. tantárgyához. Elektrosztatika (Coulomb-törvény, térerősség, potenciál, konzervativitás, dielektrikumok, kondenzátorok); Egyenáram (áramerősség, áramsűrűség, Ohm-törvény, egyenáramú hálózatok, Kirchhoff-törvények és alkalmazásaik); Mágnességtan (mágneses alapjelenségek. Ampere-erő, Lorentz-erő, az anyagok mágneses tulajdonságai, Ampere-féle gerjesztési törvény). Időben változó elektromágneses tér (mozgási és nyugalmi indukció, önindukciós együttható, tranziens jelenségek RL és RC körökben, transzformátor, Maxwell-egyenletek). Váltóáram (általános huroktörvény, soros áramkör gerjesztett elektromágneses rezgései, impedancia, párhuzamos és vegyes kapcsolás). Optika (elektromágneses hullámok, Snellius-Descartes törvény, diszperzió). Atomhéjfizika (feketetest sugárzás, fotoeffektus, Bohr-modell, H-atom, röntgensugárzás, lézerek). Magfizika, radioaktivitás.hu_HU
dc.formatapplication/ziphu_HU
dc.formatSCORM 2004 (3rd ed.) PIFhu_HU
dc.languagehuhu_HU
dc.publisherMiskolci Egyetem Földtudományi Karhu_HU
dc.rightsMiskolci Egyetem Földtudományi Karhu_HU
dc.subjectElektrosztatikahu_HU
dc.subjectCoulomb-törvényhu_HU
dc.subjectOhm-törvényhu_HU
dc.subjectLorentz-erőhu_HU
dc.subjectMaxwell-egyenletekhu_HU
dc.subjectSnellius-Descartes törvényhu_HU
dc.titleFizika II.hu_HU
dc.typeInteractiveResourcehu_HU
dtk.firtermészettudományhu_HU
dtk.oecd01. Természettudományok::01.03. Fizikai tudományokhu_HU
dtk.playerscormplayerhu_HU
dtk.purchaseTÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0033 Miskolci Egyetemhu_HU
dtk.size8.08 MBhu_HU
dtk.typeelearninghu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::005 Menedzsment::53 Fizikahu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::005 Menedzsment::53 Fizika::53.01/.09 A fizikai jelenségek elmélete és természete, a megfigyelés módszerei, valamint a mérések és megfigyelések tárgykörökben használható speciális alosztások::53.02 A jelenségek általános törvényeihu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::005 Menedzsment::53 Fizika::537 Villamosság. Mágnesesség. Elektromágnesesség::537.6/.8 Mágnesesség. Elektromágnesesség::537.8 Elektromágnesség. Elektromágneses tér. Elektrodinamikahu_HU
dtk.udc---- FŐTÁBLÁZAT::0 ÁLTALÁNOS TARTALMÚ ÍRÁSMŰVEK. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA. ISMERETEK. SZERVEZETEK. INFORMÁCIÓ. DOKUMENTÁCIÓ. KÖNYVTÁR. INTÉZMÉNYEK. PUBLIKÁCIÓK. KIADVÁNYOK::005 Menedzsment::53 Fizika::537 Villamosság. Mágnesesség. Elektromágnesesség::537.6/.8 Mágnesesség. Elektromágnesességhu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés